Business House Żeligowskiego II

Łódź, ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego 4,6