Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości Deweloperzy
80-386 Gdańsk
Lęborska 3B
  • (+48) 58 731 65 57
  • (+48) 665 603 604
  • (+48) 58 731 65 64
  • k.best@inkubatorstarter.pl
  • www.starterbiz.pl

STARTER - czyli Gdański Inkubator Przedsiębiorczości jest istotnym punktem na trójmiejskiej mapie biznesu. Mimo, że istnieje dopiero od roku, zarówno grono jego przyjaciół jak i portfolio podejmowanych aktywności nieustannie się powiększa. W ubiegłym roku STARTER zorganizował ponad 120 wydarzeń o różnej tematyce, skierowanych do różnych osób. To miejsce w którym dojrzewają ciekawe, innowacyjne pomysły przyjaznej atmosferze wsparcia i współpracy.
 

DOBRY START PODSTAWĄ SUKCESU


Najważniejszą działalnością Inkubatora oprócz wynajmu powierzchni biurowych czy miejsc pracy w strefie coworkingu jest krzewienie idei przedsiębiorczości pośród zarówno obecnych mieszkańców STARTERA, jak i całej trójmiejskiej społeczności zainteresowanej samodzielnym prowadzeniem biznesu. Zainkubowane firmy mogą  na co dzień korzystać ze wsparcia coachów, brać udział w spotkaniach networkingowych czy szkoleniach. Do ich dyspozycji pozostają usługi prawne, finansowe, i marketingowe.
 

mantra