Hotel Płock Deweloperzy
09-400 Płock
Aleja Stanisława Jachowicza 38
  • 693 292 900
  • Jacek Krakowski
  • http://www.hotelplock.pl/aktualnosci_hotel_plock

Hotel Płock składa ofertę wynajmu lub podjęcia współpracy i oferuje lokal o pow. 600 m2 położony na trzech kondygnacjach, z możliwością powiększenia łącznie do 1000 m2 na prowadzenie wszelkiego rodzaju działalności.

 

Płock jest stolicą polskiej petrochemii, zlokalizowaną w centrum kraju. Znajduje się tu kombinat petrochemiczny Orlen S.A. oraz Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych. Są to dwie potężne firmy zajmujące się transportem i przetwarzaniem ropy naftowej, głównie z Rosji.

 

Przy kombinacie petrochemicznym istnieje tzw. Płocki Park Technologiczny. Jest to grupa firm współpracujących bezpośrednio z Orlenem i PERN-em.

 

Chcemy zainteresować potencjalnych przedsiębiorców naszą ofertą. Ich obecność w Płocku, przy współpracy z wymienionymi wyżej podmiotami może bowiem zaowocować konkretnymi korzyściami.
 

Nie wykluczamy podjęcia działalności w innych branżach. W przypadku zainteresowania naszą ofertą deklarujemy całkowitą współpracę, w tym pomoc prawną i organizacyjną w pierwszej fazie rozpoczynania działalności, głównie wobec podmiotów zagranicznych. Współpracujemy z fachowcami, którzy pomogą załatwić wszystkie sprawy w sposób profesjonalny.


 

Aktualna oferta lokali biurowych
Zarządzane obiekty
Hotel Płock

Hotel Płock

Miasto: Płock

mantra