PGE Narodowy Deweloperzy
03-901 Warszawa
Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1
 • 22 295-91-84
 • 781 699 922
 • 0048 (22) 295 90 10
 • komercjalizacja@2012plus.pl
 • https://biznes.pgenarodowy.pl/biura
 • https://www.pgenarodowy.pl/

Obiekt został zaprojektowany przez konsorcjum dwóch biur architektonicznych: JSK Architekci Sp. z o.o. z Warszawy, jako lidera konsorcjum oraz berlińskiego Gerkan, Marg und Partner International GmbH we współpracy z Schlaich Bergermann & Partner GmbH, odpowiedzialnym za wykonawstwo inżynieryjne. Od 1 stycznia 2013 za zarządzanie obiektem i zabudową terenów przyległych do niego odpowiada oficjalny operator PGE Narodowego - spółka Skarbu Państwa PL.2012+ utworzona przez Ministra Sportu i Turystyki.

Spółka PL.2012+ od 1 stycznia 2013 roku jest operatorem PGE Narodowego. Firma jest odpowiedzialna za:

Zarządzanie stadionem i nieruchomością zgodnie z przygotowanym i corocznie aktualizowanym biznesplanem, w celu maksymalnego wykorzystania potencjału PGE Narodowego i zapewnienia przychodów w wysokości odpowiedniej na pokrycie kosztów jego funkcjonowania, w tym poddzierżawianie i najem jego poszczególnych części m.in. na cele konferencyjne, rozrywkowe, wynajem biur i inne, a także utrzymanie PGE Narodowego w najwyższej jakości

Wykonywanie tzw. usługi w ogólnym interesie gospodarczym w tym: 

zapewnienie pełnej otwartości PGE Narodowego dla wszystkich grup społecznych

umożliwianie wykorzystania PGE na cele społeczne, kulturalne oraz w zakresie kultury fizycznej

organizowanie imprez masowych(minimum 3 rocznie) o charakterze sportowym, promującym aktywność fizyczną, zdrowie i turystykę, a także imprez kulturalnych i rozrywkowych, na które nieodpłatny wstęp będą miał osoby niepełnosprawne i młodzież do 15 roku życia

Promowanie PGE Narodowego i budowanie jego marki oraz komercjalizację wszystkich praw marketingowych, reklamowych i innych z nim związanych.

Budowanie relacji z otoczeniem publicznym, biznesowym, społecznym i medialnym PGE Narodowego.

Bardzo ważne dla nas jest otwarcie PGE Narodowego dla wszystkich warszawiaków i uczynienie z niego miejsca, w którym chcą i lubią spędzać czas – jeździć po terenach wokół stadionu na rowerach, rolkach, korzystać z animacji, które organizujemy, a w chwili odpoczynku przyjść do restauracji na stadionie na smaczny lunch czy obiad. Chcemy, żeby wszyscy poczuli, że to ich stadion. Oczywiście zadbamy o to, aby na PGE Narodowym odbywały się atrakcyjne koncerty, wydarzenia sportowe i nie tylko…

PL.2012+ rozpoczęła funkcjonowanie w lutym 2008 roku, jako PL.2012 – spółka celowa Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jej zadaniem była koordynacja przygotowań strony publicznej do EURO 2012 w Polsce. W ich ramach spółka współpracowała ze 173 partnerami. Turniej zakończył się sukcesem zdecydowanie powyżej oczekiwań.

Aktualna oferta lokali biurowych
PGE Narodowy

PGE Narodowy

Miasto: Warszawa

miasto: Warszawa
lokalizacja:
metraż: 54.12 m2

15 Euro miesięcznie za m2
PGE Narodowy - powierzchnia magazynowa - poziom 2

miasto: Warszawa
lokalizacja:
metraż: 37 m2

15 Euro miesięcznie za m2
PGE Narodowy - powierzchnia magazynowa - poziom 2

miasto: Warszawa
lokalizacja:
metraż: 31.98 m2

15 Euro miesięcznie za m2
PGE Narodowy - powierzchnia magazynowa - poziom 2

miasto: Warszawa
lokalizacja:
metraż: 11.15 m2

15 Euro miesięcznie za m2
PGE Narodowy - powierzchnia magazynowa - poziom 2

miasto: Warszawa
lokalizacja:
metraż: 6.06 m2

15 Euro miesięcznie za m2
PGE Narodowy - powierzchnia magazynowa - poziom 1

miasto: Warszawa
lokalizacja:
metraż: 342.02 m2

15 Euro miesięcznie za m2
PGE Narodowy - lokal biurowy - poziom 2

miasto: Warszawa
lokalizacja:
metraż: 216.45 m2

15 Euro miesięcznie za m2
PGE Narodowy - lokal biurowy - poziom 2

miasto: Warszawa
lokalizacja:
metraż: 173.12 m2

15 Euro miesięcznie za m2
PGE Narodowy - lokal biurowy - poziom 1

miasto: Warszawa
lokalizacja:
metraż: 156 m2

15 Euro miesięcznie za m2
PGE Narodowy - lokal biurowy - poziom 2

miasto: Warszawa
lokalizacja:
metraż: 156.37 m2

15 Euro miesięcznie za m2
PGE Narodowy - lokal biurowy - poziom 1

miasto: Warszawa
lokalizacja:
metraż: 102.39 m2

15 Euro miesięcznie za m2
PGE Narodowy - lokal biurowy - poziom 1

miasto: Warszawa
lokalizacja:
metraż: 100.92 m2

15 Euro miesięcznie za m2
PGE Narodowy - lokal biurowy - poziom 1

miasto: Warszawa
lokalizacja:
metraż: 98.9 m2

15 Euro miesięcznie za m2
PGE Narodowy - lokal biurowy - poziom 2

miasto: Warszawa
lokalizacja:
metraż: 89.91 m2

15 Euro miesięcznie za m2
PGE Narodowy - lokal biurowy - poziom 1

miasto: Warszawa
lokalizacja:
metraż: 79.46 m2

15 Euro miesięcznie za m2
PGE Narodowy - lokal biurowy - poziom 1

miasto: Warszawa
lokalizacja:
metraż: 62.12 m2

15 Euro miesięcznie za m2
PGE Narodowy - lokal biurowy - poziom 1

miasto: Warszawa
lokalizacja:
metraż: 56.5 m2

15 Euro miesięcznie za m2
PGE Narodowy - lokal biurowy - poziom 1

miasto: Warszawa
lokalizacja:
metraż: 53.3 m2

15 Euro miesięcznie za m2
PGE Narodowy - lokal biurowy - poziom 2

miasto: Warszawa
lokalizacja:
metraż: 50.46 m2

15 Euro miesięcznie za m2
PGE Narodowy - lokal biurowy - poziom 2

miasto: Warszawa
lokalizacja:
metraż: 47.19 m2

15 Euro miesięcznie za m2
PGE Narodowy - lokal biurowy - poziom 1

miasto: Warszawa
lokalizacja:
metraż: 44.96 m2

15 Euro miesięcznie za m2
PGE Narodowy - lokal biurowy - poziom 1

miasto: Warszawa
lokalizacja:
metraż: 43.52 m2

15 Euro miesięcznie za m2
PGE Narodowy - lokal biurowy - poziom 1

miasto: Warszawa
lokalizacja:
metraż: 43.34 m2

15 Euro miesięcznie za m2
PGE Narodowy - lokal biurowy - poziom 1
mantra