Control Process S.A. Deweloperzy
30-733 Kraków
Obrońców Modlina 16
  • Tel.: + 48 12 25 58 400
  • grazyna.mirek@controlprocess.pl

Spółka Control Process S.A. jest jednym z wiodących przedsiębiorstw zajmujących się realizacją w systemie "pod klucz" inwestycji w sektorze budownictwa specjalistycznego w Polsce. Posiadając udziały w kilkunastu specjalistycznych spółkach zależnych, stoi na czele Grupy Kapitałowej Control Process, jednego z największych podmiotów tego typu w kraju, które świadczą kompleksowe usługi inżynieryjno-budowlane dla najważniejszych obszarów polskiej gospodarki:
- wydobycie, przetwarzanie, transport i magazynowanie ropy naftowej i gazu ziemnego,
- produkcja, dystrybucja oraz rozdział energii elektrycznej i cieplnej,
- obiekty służące ochronie środowiska,
- instalacje przemysłowe oraz obiekty infrastrukturalne.

 

Grupa Kapitałowa Control Process to kilkanaście spółek o profilu inżynieryjno-budowlanym zatrudniających około 1000 osób w całej Polsce. Posiada w swoim portfolio realizację
w systemie Generalnego Wykonawstwa szeregu projektów, we wszystkich najważniejszych gałęziach gospodarki:

- kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego, tłocznie oraz magazyny gazu,

- elektrociepłownie, stacje i linie przesyłowe energii elektrycznej,

- oczyszczalnie ścieków i zakłady zagospodarowania odpadów,

- obiekty przemysłowe, infrastrukturę obiektów użyteczności publicznej.

Aktualna oferta lokali biurowych
CP Business Center

CP Business Center

Miasto: Kraków

Zarządzane obiekty
CP Business Center

CP Business Center

Miasto: Kraków

mantra