BCB

Ringwood przejmie Polski Holding Nieruchomości

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na przejęcie Polskiego Holdingu Nieruchomości przez spółkę Ringwood Financial.

20 listopada 2012 r. spółka Ringwood Financial z siedziba w Nikozji na Cyprze złożyła wniosek do UOKiK o zgodę na przejęcie kontroli nad Polskim Holdingiem Nieruchomości. 9 stycznia 2013 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, po przeprowadzonym postępowaniu antymonopolowym, podjął decyzję, iż koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji.

Ringwood Financial jest spółką holdingową, w której skład wchodzą przedsiębiorcy prowadzący na terenie stolicy działalność w zakresie m.in. najmu i zarządzania nieruchomościami biurowymi, magazynowymi i handlowo-usługowymi.

Grupa Kapitałowa Polski Holding Nieruchomości składa się z Warszawskiego Holdingu Nieruchomości S.A., INTRACO S.A., BUDEXPO Sp. z o.o., oraz spółki Dalmor S.A. i Wrocławskiego Centrum Prasowego S.A, które zostały wniesione do Grupy PHN w grudniu 2011 roku. PHN zajmuje się głównie zarządzaniem, administrowaniem, sprzedażą i wynajmem nieruchomości.

Skutkiem pozytywnej decyzji o koncentracji będzie przejęcie mniejszościowego pakietu akcji PHN przez spółkę celową Ringwood Financial. Spółka uzyska również uprawnienia pozwalające na wywieranie znaczącego wpływu na Polski Holding Nieruchomości.

Przepisy mówią, iż transakcja musi zostać zgłoszona do urzędu antymonopolowego, jeśli biorą w niej udział przedsiębiorcy o łącznym obrocie w roku poprzedzającym przekraczającym 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Jeśli koncentracja nie zostanie sfinalizowana w ciągu najbliższych dwóch lat, zgoda UOKiK wygaśnie.


0.0
Napisz pierwszy komentarz
West House
mantra