PGE Narodowy

Wytyczne wyceny przedsiębiorstwa

RICS jest międzynarodową organizacją zrzeszającą specjalistów z branży nieruchomości
RICS jest międzynarodową organizacją zrzeszającą specjalistów z branży nieruchomości
RICS opublikował Business Valuation Guidance – nowe wytyczne związane z prawidłową wyceną przedsiębiorstw.

Business Valuation Guidance przedstawia profesjonalne wytyczne służące połączeniu międzynarodowych modeli wyceny i redukcji nieścisłości na światowych rynkach nieruchomości. RICS na celu ma dbałość o promocję najlepszych praktyk związanych z wyceną firm i udziałów w przedsiębiorstwach.

Zastosowanie wytycznych opublikowanych przez RICS jest zgodne z wymogami Międzynarodowych Standardów Wyceny (International Valuation Standard – IVS) 200 – Przedsiębiorstwa i udziały w przedsiębiorstwie. Business Valuation Guidance jest częścią tzw. czerwonej księgi - RICS Wycena - profesjonalne standardy (RICS Valuation - Professional Standards, Red Book), która ma zostać opublikowana w 2013 roku. Opracowanie RICS - Red Book  oraz Międzynarodowe Standardy Wyceny (IVS) stanowić będą najważniejsze wytyczne i standardy dotyczące wyceny na rynku międzynarodowym. 

Publikacja RICS koncentruje się na metodach oceny zakresu pracy i warunków współpracy, badaniach wyceny, metodyce, raportowaniu i poufności danych klienta. Wiedza zawarta w opracowaniu będzie szczególnie cenna dla rzeczoznawców, dla których wycena przedsiębiorstw jest umiejętnością podstawową.

Dzięki wydaniu Business Valuation Guidance, RICS przyjmuje ważną rolę w obszarze wyceny przedsiębiorstw i udziałów w przedsiębiorstwach. Wytyczne pomagają wprowadzić potrzebne struktury i akredytacje do tej istotnej dziedziny. Jest to szczególnie ważne, jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę krajów, w których obecne uregulowania są niestety niewystarczające - mówi autor wytycznych, David Bowes FRICS, Bruce Sutherland & Co.


0.0
Tagi: RICS Polska
Napisz pierwszy komentarz
PGE Narodowy
mantra