Park Project II

958 mln euro inwestycji od początku roku

Kompleks New City w Warszawie, zakupiony przez Hines
Kompleks New City w Warszawie, zakupiony przez Hines
W pierwszym kwartale 2013 roku na rynkach nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej zainwestowano 958 mln euro.

Analitycy Cushman & Wakefield informują, iż od początku 2013 roku łączna wartość transakcji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości w Europie Środkowej, czyli w Polsce, Czechach, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech, wyniosła 958 mln euro. Jest to o około 6 proc. więcej niż wynosi średnia z ostatnich pięciu lat. Wynik ten jest jednak niższy niż w kwartale poprzednim, kiedy to osiągnął 1 826 mld euro.

W pierwszym kwartale aktywność inwestycyjna wzrosła nieznacznie. Niektórzy inwestorzy rozważają możliwość podjęcia większego ryzyka oraz biorą pod uwagę bardziej rozwinięte i stosunkowo dojrzałe rynki Europy Środkowej, gdzie mogą liczyć nie tylko na lepsze stopy kapitalizacji i względnie wyższy wzrost gospodarczy niż na Zachodzie, lecz również na coraz wyższą płynność - oświadczył Charles Taylor, Partner w firmie Cushman & Wakefield.

W Polsce wolumen obrotów zmalał w porównaniu z pierwszych kwartałem 2012 roku z 818 mln euro do 465 mln euro. Wzrósł on natomiast w Czechach i na Węgrzech.

Najbardziej atrakcyjny dla inwestorów był nadal sektor nieruchomości biurowych, w którym inwestycje wyniosły około 646 mln euro. Najważniejszymi transakcjami były m.in. zakup New City w Warszawie przez Hines oraz nabycie Green Towers we Wrocławiu przez PZU.

Prognozy inwestycyjne dla Europy Środkowej napawają optymizmem, o czym świadczy duża liczba transakcji na zaawansowanym etapie. Popyt inwestorów jest nadal zróżnicowany, zależy od kraju i branży oraz dotyczy głównie najlepszych aktywów na płynnych rynkach. Cieszy nas wzrost aktywności inwestorów na rynku czeskim, który częściowo wynika z przeceny produktów inwestycyjnych – stwierdził Charles Taylor.

Łukasz Lorencki, Konsultant z Grupy Rynków Kapitałowych polskiego oddziału Cushman & Wakefield, komentuje - Mimo spadku wolumenu transakcji w pierwszym kwartale, nie możemy mówić o osłabieniu aktywności inwestycyjnej na polskim rynku nieruchomości. Z blisko 50% udziałem w transakcjach nadal jesteśmy liderem na rynku inwestycyjnym w Europie Środkowej. Ubiegłoroczna transakcja zakupu Złotych Tarasów za 475 mln EUR była wyjątkowa, znacznie podnosząc wartość transakcji w tym okresie. Największym zainteresowaniem inwestorów w Polsce cieszy się nadal sektor biurowy, który stanowił 65% wartości wszystkich transakcji w pierwszym kwartale 2013 r. Nie słabnie również dynamika sektora magazynowego, na który przypadło 24% wolumenu. Mniejszą aktywność odnotowano w sektorze handlowym (10% udziału w ogólnym wolumenie). Ze względu na szereg umów przedwstępnych ogłoszonych w ostatnich miesiącach wartość transakcji inwestycyjnych w kolejnym kwartale powinna utrzymać się na obecnym, wysokim poziomie. Sprzyjać temu będzie również prognozowana w drugiej połowie roku poprawa koniunktury, która może przyczynić się do wzrostu zainteresowania nieruchomościami drugorzędnymi oraz tymi położonymi w mniejszych miejscowościach.


0.0
Napisz pierwszy komentarz
Interbiuro - duży
mantra