Nowy Styl3

Strefa euro – zagrożenia większe niż zyski

Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego wypowiada się na temat wstąpienia Polski do strefy euro.

Polska nie spełnia dziś kluczowych warunków, które pozwoliłyby jej realnie myśleć o wstąpieniu do strefy euro – stwierdza prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Jej zdaniem opinie dotyczące jak najszybszego wstąpienia do strefy euro są błędne. Korzyści związane z akcesją mogą nie być wystarczające, aby pokryć straty.

Polska obecnie, według prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, nie spełnia podstawowych kryteriów konwergencji: stabilności cen, kryterium fiskalnego, kursowego oraz kryterium, odnoszącego się do stóp procentowych. Lecz to nie wszystko: kraj nie jest również gotowy pod względem realnego przygotowania gospodarki.

Polska nie spełnia nie tylko tych czterech podstawowych kryteriów z Maastricht. Nie spełnia też warunków konwergencji realnej, spójności realnej, czyli takiej, która by zbliżałaby ją w poważnym stopniu do krajów wysokorozwiniętych  – komentuje prof. Elżbieta Mączyńska.

Przykładem przedstawionej opinii są chociażby nakłady przeznaczone na prace badawczo-rozwojowe, zdecydowanie niższe w Polsce niż w wielu innych częściach Europy. Niskie są również płace w porównaniu z krajami strefy euro.

To nie są w pełni porównywalne gospodarki, a to oznacza, że kraj słabszy w takim związku ponosi wysokie koszty wstąpienia do strefy euro – wyjaśnia prof. Mączyńska. Aby móc zdecydować się na akcesję, należało znacząco zwiększyć produktywność gospodarki i jej wydajność. Obecność w strefie euro daje korzyści krajom, które mają wyższy poziom rozwoju i spełniają wymagania konwergencji realnej.

Prof. Elżbieta Mączyńska zauważa: W momencie, kiedy wejście do euro nie sprzyjałoby zmniejszeniu nierównowagi, mogłoby dojść do sytuacji podobnej jak w Grecji czy Hiszpanii. Nastąpiłoby mianowicie zachwianie w systemie finansów publicznych. Jeden z silnych argumentów za wejściem do strefy euro było to, że kraj, który jest w systemie euro, poddany jest większej dyscyplinie finansowej. Przykłady Grecji i Hiszpanii pokazały, że niekoniecznie tak musi być.

Prezes podkreśla jednak, iż nie można zapominać o korzyściach, jakie wiążą się ze strefą euro. Między innymi zmalałyby koszty transakcyjne. Jednak te różnice mogą sprawiać, że takie przyspieszone wstąpienie do strefy euro, nawet gdyby nam teraz pozwolili wejść, a nie pozwolą, bo nie spełniamy warunków, mogłoby spowodować, że ponieślibyśmy duże koszty i spowodowałoby to problemy większe, socjalne. W momencie gdyby wystąpiły te problemy, to budżet państwa musiałby się zaangażować. Pośpiech tutaj, moim zdaniem, nie jest wskazany – podsumowuje prof. Elżbieta Mączyńska.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz
Interbiuro - duży
mantra