Realne szanse dla krakowskiego Szkieletora

Tak ma wyglądać krakowski Szkieletor po przebudowie
Szkieletor jest obecnie niechlubną wizytówką miasta
Radni miasta przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dzięki któremu inwestor będzie mógł przebudować obiekt.

Pojawiły się realne perspektywy na przebudowę wieżowca znajdującego się w okolicy Ronda Mogilskiego w Krakowie. Biurowiec Treimorfa, nazywany przez mieszkańców Szkieletorem, może już niedługo przemienić się ze wstydliwej w nowoczesną wizytówkę miasta. Radni przyjęli bowiem prezydencki plan dla obszaru, na którym stoi obiekt, tj. opracowanie „Lubomirskiego – Beliny Prażmowskiego”.

Według planu, biurowiec ma zostać nadbudowany do wysokości 102,5 metra, czyli takiej, na jaką wyraził zgodę Wojewódzki Konserwator Zabytków. W sąsiedztwie obiektu mogą powstać także niższe, 40-metrowe budynki. Plan zakłada również powstanie ogólnodostępnego placu przed Szkieletorem, otwartego od strony ulicy Lubomirskiego. Nie zapomniano również o ciągach pieszych, między innymi o ciągu łączącym biurowiec ze znajdującymi się w pobliżu budynkami Uniwersytetu Ekonomicznego i ulicą Lubomirskiego.

Co znajdzie się w odnowionym budynku? Przede wszystkim biura, ale również sale konferencyjne, a nawet apartamenty. Na najwyższej kondygnacji zaprojektowano przestrzeń gastronomiczną i wystawienniczą.

Historia Szkieletora sięga 1975 roku, kiedy to rozpoczęła się jego budowa. Po czterech latach jednak realizację wstrzymano, głównie ze względów finansowych. W 2005 roku obiekt został zakupiony przez obecnego właściciela, spółkę Treimorfa, w której udziały mają Fundusz Eurozone reprezentowany przez Verity Development oraz GD&K Group. Przedstawiane początkowe projekty nie zostały zaakceptowane, głównie przez proponowaną wysokość – 130 metrów. W 2010 pojawił się kolejny projekt, tym razem proponujący nadbudowę do wysokości 102,5 metra.

Dotychczas podejmowano próby przebudowy Szkieletora za pomocą tzw. wuzetek, nie odniosły one jednak sukcesu. Przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ułatwi uzyskanie pozwolenia na budowę obiektu. Uchwalenie nie oznacza obowiązywania. Teraz uchwała Rady Miasta zostanie przekazana do Wojewody, który ma 30 dni na wniesienie ewentualnego sprzeciwu. Jeśli go nie wniesie, uchwała zacznie obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego - wyjaśnia Paulina Legut, Zastępca Dyrektora Działu Project Management, GD&K Group.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz