Assa Abloy

Zmiany w firmach pożyczkowych i parabankach

W tym tygodniu ministerstwo finansów przedstawi projekt ustawy dotyczącej firm pożyczkowych i parabanków.

Ustawa, która ma trafić do uzgodnień międzyresortowych, ma zawierać między innymi maksymalny limit rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO). Ministerstwo finansów chce doprecyzować ten wskaźnik, a także zwiększyć możliwości nadzorcze KNF i wprowadzić zmiany w uprawnieniach UOKiK-u. Natomiast branża pożyczkowa zapowiada, iż chce dążyć do samoregulacji. Służyć ma temu działalność Związku Firm Pożyczkowych.

Najprawdopodobniej w tym tygodniu wyślemy do uzgodnień międzyresortowych założenia projektu ustawy, która będzie konsumować zalecenia Komitetu Stabilności Finansowej z raportu po aferze Amber Gold – mówi Wojciech Kowalczyk, wiceminister finansów.

W marcu 2013 roku Komitet Stabilności Finansowej opublikował raport dotyczący afery Amber Gold, w którym znalazły się zalecenia dotyczące dalszych działań legislacyjnych w kontekście tej sytuacji. Propozycje zakładają m.in. wprowadzenie maksymalnego limitu RRSO, który uniemożliwiłby firmom pożyczkowym pobierania zbyt wysokich prowizji i dodatkowych (często ukrytych) opłat.

Chcemy doprecyzować wskaźnik tzw. realnej rzeczywistej stopy oprocentowania. Chcielibyśmy również zwiększyć możliwości nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego. Zmiany dotyczyłyby również uprawnień Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – wyjaśnia wiceminister.

Według UOKiK-u firmy pożyczkowe powinny zostać objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Komitet Stabilności Finansowej natomiast postuluje między innymi takie mechanizmy jak nakładanie kar pieniężnych na członków zarządów firm, jeśli wszczęto przeciwko nim postępowanie o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Dodatkowo, zalecenia mówią o wprowadzenia maksymalnej wysokości odsetek za opóźnienie w spłacie pożyczki czy kredytu.

Według Ministerstwa przedstawione przepisy mogą niedługo wejść w życie. Chcielibyśmy, aby po procesie uzgodnień projekt rządowy trafił do Sejmu w jak najszybszym możliwym terminie – informuje Wojciech Kowalczyk.

Firmy pożyczkowe, w celu zwiększenia samokontroli, powołały związek, który jest inicjatywą sześciu firm reprezentujących połowę rynku pożyczek online oraz BIK i BIG Infomonitor. Celem związku jest opracowanie ogólnych zasad ochrony klientów i oceny ich wiarygodności.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz