Assa Abloy

Nadchodzą zmiany dotyczące ochrony danych osobowych

Unijne rozporządzenie ujednolicające zasady ochrony danych osobowych wymusi zmiany w polskim prawie.

W przyszłym roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej mają zostać ujednolicone przepisy dotyczące ochrony i zarządzania danymi osobowymi. Obecnie kwestia ta jest regulowana indywidualnie w ramach każdego z państw. Jeden akt prawny zastąpiłby na poziomie unijnym 28 ustaw, istniejących w każdym z krajów z osobna – objaśnia Wojciech Wiewiórowski, Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Dzisiaj poszczególne ustawy są regulowane przez dyrektywę z 1995 roku, lecz mimo tego widać znaczne różnice między poszczególnymi systemami prawnymi. Rodzi to potrzebę stworzenia wspólnego rynku obrotu informacją i zasad bezpieczeństwa.

Największym wyzwaniem praktycznym dla powstających przepisów jest uwzględnienie nowych metod komunikacyjnych – mówi Wojciech Wiewiórowski. Wynika to z faktu, iż w 1995 roku dostęp do informacji był wolniejszy i mniej powszechny. Komputer i internet nie były wówczas ogólnie osiągalne, brak było także portali społecznościowych. Obecnie znaczenia nabierają również urządzenia mobilne.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych na poziomie Unii Europejskiej prawdopodobnie zostanie przyjęte w 2014 roku. Również Polska będzie musiała dostosować się do nowych przepisów. Poważniejszym wyzwaniem będzie uregulowanie różnego rodzaju wyjątków od ustawy o ochronie danych osobowych, które w tej chwili istnieją, a które znajdują się czasem w bardzo dziwnych aktach prawnych – wyjaśnia Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Znajdują się one na przykład w prawie bankowym czy też w ustawach o rachunkowości. Będziemy musieli dokonać generalnego przeglądu polskiej legislacji, zobaczyć, które z tych wyjątków są wciąż uzasadnione w demokratycznym państwie prawnym – prognozuje Wojciech Wiewiórowski.

Aktualnie w Polsce przepisy dotyczące ujawniania i przetwarzania danych osobowych reguluje ustawa uchwalona 15 lat temu. Wzbudziła ona wówczas szereg kontrowersji. Dzisiaj, po 15 latach, przedsiębiorcy stwierdzają, że ustawa ta doprowadziła do weliminowania z rynku tych, którzy byli niepoważni. Natomiast ci, którzy poważnie podchodzą do prowadzonej przez siebie działalności, do danych swoich klientów, nie tylko ocaleli, ale radzą sobie z tą ustawą bardzo dobrze – komentuje Wojciech Wiewiórowski.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz