Interbiuro - duży

Jaka jest kondycja polskiego budownictwa?

Zeszłoroczna konferencja Monitoring Rynku Budowlanego, fot. ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku
Konferencja zrzesza osoby zainteresowane rynkiem budowlanym, fot. ASM- Centrum Badań i Analiz Rynku
Już 17 października 2013 roku w Warszawie odbędzie się konferencja Monitoring Rynku Budowlanego, pozwalająca na zdobycie wiedzy o aktualnej sytuacji gospodarczej Polski i sektora budowlanego.

Hotel Gromada Lotnisko przy ulicy 17 Stycznia w Warszawie stanie się platformą do wymiany informacji i wiedzy na temat obecnej kondycji rynku budowlanego w Polsce. Już 17 października odbędzie się spotkanie przedstawicieli branży, chcących zyskać konkretną wiedzę o bieżących wynikach budownictwa, trendach i prognozach na przyszłość. Organizatorem wydarzenia jest ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku.

By sprawnie poruszać się po rynku budowlanym i z sukcesem prowadzić działania skierowane do jego aktywnych uczestników, konieczna jest znajomość najświeższych informacji z sektora. Udzieli ich konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2013, która podzielona będzie na trzy obszerne sesje.

Sesja pierwsza rozpocznie się od prezentacji kondycji polskiej gospodarki ze szczególnym wyszczególnieniem sytuacji w branży budowlanej. Podane zostaną najnowsze dane z zakresu najbardziej istotnych wskaźników makroekonomicznych oraz tych związanych z budownictwem. Sesja zakończy się omówieniem stanu budownictwa mieszkalnego i niemieszkalnego w Polsce, a także zapoznaniem uczestników z prognozami na przyszłość. Wśród ekspertów w tej części znajdą się Beata Tomczak, Joanna Florczak-Czujwid oraz Małgorzata Skonieczna z ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, a także mec. Bogumił Sieczkowski z Grupy Kapitałowej Obligo.

Druga sesja odbędzie się w formie panelu dyskusyjnego, moderowanego przez Zbigniewa Bachmana z Fundacji Wszechnicy Budowlanej. Tematyką będzie szeroko pojęta problematyka eksportu materiałów budowlanych poza granice Polski. Zostaną omówione szanse, jakie eksport niesie dla tej branży a także bariery, które stoją przed przedsiębiorcami. Zaprezentowane zostaną również programy promocji oraz strona finansowa i prawna tego zagadnienia.

Ostatnia sesja dotyczyć będzie nowoczesnych technologii internetowych w branży budowlanej. Swoją wiedzą i doświadczeniami podzielą się Krzysztof Wójcik z Montemedia, Kamil Porembiński z The Camels oraz Małgorzata Skonieczna z ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku. Podczas tej części konferencji zaprezentowane zostaną wyniki najnowszych badań przeprowadzonych przez organizatora wydarzenia, dotyczące aktywności polskich firm wykonawczych w sieci. Poruszona zostanie również tematyka praw autorskich obowiązujących w Internecie.

Udział w konferencji jest bezpłatny.


0.0
Napisz pierwszy komentarz
mantra