bcb wrzesień 2020

LC Corp wyemitowało obligacje warte 50 mln zł

Zarząd LC Corp S.A. poinformował o emisji 5-letnich niezabezpieczonych obligacji o wartości 50 mln zł.

31 października bieżącego roku LC Corp dokonało emisji 5-letnich niezabezpieczonych obligacji kuponowych w ramach podpisanej z bankami Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie oraz BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Umowy Programu Emisji Obligacji.

 

Obligacje zostały wyemitowane jako papiery wartościowe na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane i kuponowe.

 

Wykup obligacji, według ich wartości nominalnej, został wyznaczony na 30 października 2018 roku. Odsetki wypłacane są w okresach półrocznych. Jedna obligacja została wyceniona nominalnie na 100 000 zł. Łącznie LC Corp wyemitowało 500 sztuk obligacji, co daje łączną kwotę 50 mln zł.

 

Łączna wartość zobowiązań finansowych zgodnie z ostatnim sprawozdaniem kwartalnym wyniosła 512,7 mln zł na 30 czerwca 2013 roku. Prognozowana wartość zobowiązań finansowych do czasu całkowitego wykupu obligacji wynosi 800 mln zł.

 

LC Corp S.A. kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje komercyjne i mieszkaniowe w największych miastach Polski. Większościowym akcjonariuszem spółki jest dr Leszek Czarnecki, kontrolujący również m.in. grupę finansową GETIN Holding S.A. W swoim portfolio firma ma takie inwestycje komercyjne jak Sky Tower we Wrocławiu, Arkady Wrocławskie czy Wola Center w Warszawie. Spółka realizuje obecnie nową inwestycję biurową w centrum Katowic, przy Al. Roździeńskiego 10.


0.0
Napisz pierwszy komentarz