Wsparcie dla priorytetowych sektorów gospodarki

Rząd zaakceptował program pomocy opracowany przez Ministerstwo Gospodarki.

Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020, opracowany przez specjalistów Ministerstwa Gospodarki, uzyskał akceptację Rządu. Wsparcie przedsiębiorstw ma przyczynić się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki.

Dotacje skierowane są do inwestorów, którzy chcą realizować procesy w jednym z priorytetowych sektorów gospodarki, do których zaliczono m.in. sektor badawczo-rozwojowy, lotniczy, elektroniczny i motoryzacyjny oraz nowoczesne usługi i biotechnologię. W sytuacji, gdy koszty objęte pomocą będą wynosić co najmniej 1 mld zł, a projekt będzie przewidywał utworzenie co najmniej 500 nowych miejsc pracy, przynależność do wymienionych sektorów nie będzie warunkiem koniecznym do uzyskania wsparcia rządowego.

Żeby przedsiębiorstwu przyznano wsparcie, musi wystąpić o rekomendację Międzyresortowego Zespołu ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej. Po jej uzyskaniu Ministerstwo Gospodarki podpisuje z przedsiębiorcą umowę i udziela mu dotacji na wskazany projekt inwestycyjny. Wprowadzony system dotacji wyłącza możliwość otrzymania wsparcia, jeśli inwestor uzyskał już pomoc z innych źródeł, w tym dotacji unijnych lub benefitów wynikających z działania w SSE.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz