Tork

Senatorska Investment kontynuuje budowę biurowca przy Placu Zamkowym

Plac Zamkowy - Business with Heritage
Plac Zamkowy - Business with Heritage
Inwestor biurowca Plac Zamkowy - Business with Heritage informuje, iż nie otrzymał dokumentu ze strony Urzędu Miasta o wstrzymaniu budowy.

Budowa wzbudzającego kontrowersję biurowca koło Kolumny Zygmunta w Warszawie odbywa się zgodnie z harmonogramem, mimo informacji podawanych w ostatnich dniach przez media o wstrzymaniu realizacji obiektu przez Prezydent Warszawy. Burza wokół inwestycji rozpoczęła się po opublikowaniu przez „Wprost” informacji, iż zgodę na budowę biurowca wydała matka współtwórcy projektu.

 

Jak podaje w imieniu spółki Senatorska Investment adwokat Andrzej Muszyński: Oświadczam, iż spółka Senatorska Investment nie otrzymała żadnego dokumentu ze strony Urzędu m. st. Warszawy, zobowiązującego inwestora do wstrzymania budowy inwestycji realizowanej przy ulicy Senatorskiej i Podwale. W związku z powyższym realizacja projektu odbywa się zgodnie z harmonogramem. Potwierdzamy posiadanie wszystkich wymaganych dokumentów, a przede wszystkim pozwolenia na budowę, które zezwalają na realizację zaplanowanych prac budowlanych. Są to decyzje z klauzulą ostateczności, które zostały wydane przez Urząd m. st. Warszawy.

 

Andrzej Muszyński informuje również, iż inwestor spełnił wszystkie wymagania odnośnie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę. Senatorska Investment, jak wynika z komunikatu, posiada wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia i nie naruszyła przepisów zarówno prawa materialnego jak i proceduralnych.

 

Procedury administracyjne toczą się od 2007 roku. W toku postępowania inwestorowi nikt nigdy nie zarzucił uchybień prawnych. Z uwagi na fakt, iż inwestor ściśle przestrzega wszystkich przepisów prawnych, wstrzymanie budowy oraz ewentualne uchylenie decyzji na budowę, będzie skutkowało odpowiedzialnością odszkodowawczą m. st. Warszawy – zapowiada Andrzej Muszyński.


0.0
Napisz pierwszy komentarz