PGE Narodowy

Capital Park chce pozyskać blisko 200 mln zł na projekty komercyjne

Eurocentrum Office Complex w Warszawie
Eurocentrum Office Complex w Warszawie
Capital Park wyemituje akcje o szacowanej wartości 198,7 mln zł netto. Pozyskane fundusze mają zostać wykorzystane głównie na sfinansowanie kluczowych inwestycji w Warszawie.

18 listopada Capital Park SA, inwestor i deweloper działający od 10 lat na polskim rynku, opublikował prospekt emisyjny i rozpoczął ofertę publiczną. Celem spółki jest pozyskanie 210 mln zł brutto, które zostaną przeznaczone na rozwój kluczowych projektów firmy – Eurocentrum Office Complex, Royal Wilanów i ArtNorblin oraz nowych inwestycji. Maksymalna cena akcji została ustalona na poziomie 10 zł.

 

Inwestorzy indywidualni mogą zapisywać się na akcje w dniach 21-27 listopada 2013 roku w Punktach Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego BRE Banku oraz członków konsorcjum detalicznego. Debiut Capital Park na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych planowany jest na połowę grudnia bieżącego roku.

 

Oferta publiczna spółki dzieli się na Transzę Inwestorów Instytucjonalnych (około 85 proc. akcji) oraz Transzę Inwestorów Indywidualnych. Oferta obejmie nie więcej niż 20 955 314 akcje zwykłe na okaziciela serii C.

 

Uzyskane środki spółka wykorzysta w pierwszej kolejności na sfinansowanie wkładu własnego w realizacji projektów deweloperskich. Sfinansowana zostanie druga faza projektu Eurocentrum Office Complex (budynek Delta) w Warszawie i na ten cel zostanie przeznaczonych 43 proc. wpływów netto lub 85 mln zł. 25 proc. wpływów netto lub 50 mln zł spółka przeznaczy na realizację inwestycji Royal Wilanów, a 5 proc. wpływów netto lub 10 mln zł – na ArtNorblin. Co więcej, 27 proc. wpływów lub 53,7 mln zł Capital Park zamierza przeznaczyć na nowe projekty.

 

Capital Park to spółka, która działa w oparciu o unikalny, sprawdzony model biznesowy spółki inwestycyjnej, z podejściem charakterystycznym dla funduszy typu private equity real estate, uzyskującej znaczące, skorygowane o ryzyko, stopy zwrotu z inwestycji. Posiadamy bezpieczną strukturę kapitałową, potwierdzoną zdolność do pozyskiwania zarówno tradycyjnego, jak i innowacyjnego finansowania z różnych źródeł dla naszych projektów. W ciągu ponad dziesięciu lat dokonaliśmy około 100 transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości w Polsce. Wiemy jak znajdować atrakcyjne nieruchomości, zwiększać ich wartość i później tak nimi zarządzać, aby uzyskać jak najlepsze stopy zwrotu dla naszych akcjonariuszy – powiedział Jan Motz, Prezes Zarządu Capital Park SA. Oceniamy, że zarówno rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce, jak i nasze portfolio mają dobre perspektywy wzrostu wartości, dlatego też obecnie planujemy pozyskanie środków z emisji akcji na GPW, które przeznaczymy na rozwój naszych kluczowych projektów: Eurocentrum Office Complex, Royal Wilanów, ArtNorblin oraz na nabycie nowych projektów. Prowadzimy już zaawansowane negocjacje w celu nabycia kilku nieruchomości Street Mall Vis à Vis, czyli centrów handlowych typu convenience. Jestem przekonany, że inwestorzy docenią zarówno nasz unikalny model działania, jak i stabilność finansową oraz perspektywy rozwoju – dodał.


0.0
Napisz pierwszy komentarz