Assa Abloy

6,50 zł za akcję Capital Park

Royal Wilanów w Warszawie
Royal Wilanów w Warszawie
Capital Park zadebiutuje na warszawskim parkiecie w połowie grudnia i zamierza pozyskać 136,2 mln zł brutto.

Cena emisyjna akcji Capital Park została ustalona na kwotę 6,50 zł za akcję. Spółka planuje wyemitować 20.955.314 nowych akcji, stanowiących około 20 proc. kapitału akcyjnego Capital Park. Oznacza to, iż spółka zamierza pozyskać 136,2 mln zł brutto. Pieniądze przeznaczone zostaną głównie na rozwój kluczowych projektów firmy w Warszawie - Eurocentrum Office Complex, Royal Wilanów i ArtNorblin oraz na rozwój nowych inwestycji.

 

Nasze projekty są w bardzo zaawansowanych stadiach, właściwie większość ryzyk związanych z procesem administracyjnym jest za nami i w tej chwili największe budowy idą pełną parą, trwa proces komercjalizacji – mówi Kinga Nowakowska, dyrektor działów Asset Management oraz Sprzedaży i Marketingu w Capital Park. Z punktu widzenia naszych inwestorów jest to bardzo dobry czas, dodatkowo jest sporo pieniędzy wśród inwestorów indywidualnych, którzy szukają atrakcyjnych inwestycji, więc wydaje nam się, że jest to dobry moment na debiut.

 

Debiut spółki na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie planowany jest na 13 grudnia bieżącego roku.

 

Kinga Nowakowska ocenia, iż rynek nieruchomości w Polsce już wkrótce wejdzie w nowy, korzystny cykl koniunkturalny. Przekłada się to na korzystne wyceny nieruchomości komercyjnych w ujęciu rok do roku. W 2012 roku Capital Park z powodu wahań kursowych odnotował straty w wysokości 115 mln zł netto wobec 121,1 mln zł zysku rok wcześniej. Nasze straty wynikały tylko i wyłącznie z wycen. Nasze nieruchomości wyceniane są w euro, dlatego że czynsze i kredyty są w euro, natomiast my raportujemy sprawozdania finansowe w złotych. Wystarczy, że jest lekkie wahnięcie kursu euro w górę czy w dół, natychmiast ma to odzwierciedlenie w naszych wynikach finansowych, ale nie można nas porównać do spółki operacyjnej – my nie mamy operacyjnej straty. Natomiast wyceny naszych nieruchomości w euro od samego początku istnienia firmy rosną co roku – tłumaczy Kinga Nowakowska.

 

Globalnym Koordynatorem oferty publicznej i oferującym jest Dom Inwestycyjny BRE Banku. Księgę popytu prowadzą wspólnie Dom Inwestycyjny BRE Banku oraz Espirito Santo Investment Bank, a doradcą prawnym jest kancelaria Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k. Biegłym rewidentem jest firma PKF Consult sp. z o.o.

 

Capital Park to spółka, która działa w oparciu o unikalny, sprawdzony model biznesowy spółki inwestycyjnej, z podejściem charakterystycznym dla funduszy typu private equity real estate, dzięki czemu uzyskujemy znaczące, skorygowane o ryzyko, stopy zwrotu z inwestycji - powiedział Jan Motz, Prezes Zarządu Capital Park SA. Mamy niskie zadłużenie i korzystną sytuację płynnościową. Wejście na GPW to dla nas strategiczna decyzja, dzięki której otwieramy się na nowych inwestorów. Zależy nam na dobrym, stabilnym i zdywersyfikowanym akcjonariacie. Cieszy nas zainteresowanie ze strony dużej grupy inwestorów instytucjonalnych (zarówno z Polski, jak i z zagranicy) oraz inwestorów indywidualnych. Priorytetem w wykorzystaniu środków będzie dla nas realizacja głównych celów emisyjnych, czyli dofinansowanie trzech kluczowych projektów w naszym portfelu – drugiej fazy Eurocentrum Office Complex oraz Royal Wilanów i ArtNorblin. Projekty te znajdują się obecnie na takim etapie rozwoju, który pozwoli na szybsze tempo wzrostu wartości naszego portfela nieruchomości w najbliższych latach, w porównaniu z tempem w przeszłości. Cieszymy się, że nasi nowi inwestorzy będą mogli w tym wzroście uczestniczyć. Dzięki środkom z oferty publicznej będziemy mogli również angażować się w nowe projekty inwestycyjne – wyjaśnia.


0.0
Napisz pierwszy komentarz