Assa Abloy

Polimex-Mostostal nie dokończy autostrad A1 i A4

Konsorcja z udziałem Polimexu-Mostostal poinformowały o wypowiedzeniu kontraktów na budowę autostrad A1 i A4, a także odcinka drogi ekspresowej S69.

Polimex-Mostostal nie zbuduje autostrady A1 na odcinku Stryków-Tuszyn, autostrady A4 na odcinku Rzeszów-Jarosław oraz drogi ekspresowej S69 na odcinku Bielsko-Biała – Żywiec. Zamawiającym była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

 

Odstąpienie od kontraktów i zakończenie robót budowlanych na tych odcinkach autostrad A1, A4 i drogi ekspresowej S69, spowodowane jest nieprzedstawieniem w wymaganym terminie zgodnego z prawem zabezpieczenia zapłaty za roboty budowlane w sumarycznej kwocie ponad 2 mld zł – czytamy w komunikacie rozesłanym 14 stycznia. Naruszenia istotnych postanowień kontraktów przez zamawiającego, w tym odrzucanie uzasadnionych roszczeń konsorcjów, jak również zaleganie z wypłatą wynagrodzenia za prace, były przedmiotem obszernej korespondencji między konsorcjami wykonawczymi a zamawiającym oraz licznych zgłoszeń.

 

W komunikacie pojawia się również informacja, iż konsorcja wiele razy występowały do GDDKiA z propozycją polubownego rozwiązania sytuacji, co jednak nie przyniosło skutku. Z tego względu konsorcja zwróciły się z żądaniami o przedstawienie zabezpieczenia wypłaty wynagrodzenia.

 

Obecnie Polimex-Mostostal jest w fazie głębokiej restrukturyzacji organizacyjnej i finansowej. Firma ma również przed sobą budowę nowych bloków energetycznych w elektrowni w Kozienicach i Opolu. W związku z tym Polimex-Mostostal nie może zaakceptować nadmiernie wydłużonych w czasie procedur rozliczeń finansowych z GDDKiA oraz faktu nieprzedstawienia przez GDDKiA zgodnego z prawem zabezpieczenia zapłaty za wykonane prace – podaje komunikat. Z powodu nieprzedstawienia wymaganych przez konsorcja zabezpieczeń zapłaty, wypowiedziały one kontrakt.

 

15 stycznia Polimex-Mostostal przedstawiła kolejny komunikat: W nawiązaniu do opublikowanej w dniu wczorajszym tj. 14 stycznia br. informacji o wypowiedzeniu przez konsorcja z udziałem Polimexu - Mostostalu kontraktów zawartych z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na budowę odcinków autostrad A1 oraz A4, jak również odcinka drogi ekspresowej S69 informujemy, że Polimex-Mostostal jako pierwszy wypowiedział pisemnie te kontrakty we wtorek 14 bm. rano. Firma podkreśla w komunikacie, że GDDKiA skierowała do Spółki pisma dotyczące odstąpienia od budowy autostrad A1 i A4 dopiero w reakcji na wypowiedzenie kontaktów przez Polimex-Mostostal. Spółka pisze ponadto, iż jako pierwsza 14 stycznia skutecznie odstąpiła w całości od umów dotyczących realizacji A1, A4 i drogi ekspresowej S69. Publikowane przez GDDKiA w dniu wczorajszym tj. we wtorek 14 bm. w mediach społecznościach informacje, jakoby to GDDKiA wypowiedziała te kontrakty, nie znajdują potwierdzenia w faktach i kolejny raz wprowadzają opinię publiczną w błąd – informuje firma w komunikacie.

 

Komunikat był reakcją na opublikowaną przez GDDKiA informację na portalu Facebook: Budowę A1 i A4 dokończymy z nowymi wykonawcami. Polimex Mostostal nie podołał zadaniu i nie ukończy tych inwestycji. Wkrótce, tak jak to było w przypadku S69, ogłosimy postępowania na wybór wykonawców.

 

Na stronie GDDKiA możemy znaleźć informację z 2 stycznia 2014 roku o ogłoszeniu przetargu na kontynuacje budowy S69 Bielsko-Biała – Żywiec. 31 grudnia 2013 r. upłynął 14 dniowy termin ostatecznego wezwania do wypełnienia Warunków Kontraktu przez Konsorcjum firm Polimex-Mostostal (lider), Doprastav oraz obecnie w upadłości likwidacyjnej Zakład Robót Mostowych MOSTMAR, budujących drogę ekspresową S69 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń na odcinku od węzła Mikuszowice (Żywiecka/Bystrzańska) do Żywca. W związku z jego niewypełnieniem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach wypowiedziała umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – czytamy.


0.0
Tagi:
Dodaj nowy komentarz
Komentarze 1
Michał :
Witam serdecznie.
Gdyby ktoś z Państwa, poszkodowanych przez generalnego wykonawce dróg i autostrad w Polsce był zainteresowany odzyskaniem należności, to proszę o kontakt na: depo220@wp.pl Jako firma windykacyjna odzyskujemy już należności m. in. od : BOGL A KRYSL, POLIMEX-MOSTOSTAL, DOPRASTAV, EUROVIA, SANDO BUDOWNICTWO ( na każdym etapie, polubownym, sądowym, jak i zarówno prowadzimy skuteczne egzekucje ), dla przedsiębiorców z branży budowlanej oraz transportowej od tych generalnych wykonawców.
Z poważaniem.
5 kwietnia 2014 20:59