Park Project II

Czy możliwy będzie wykup gruntu pod biurowcami?

Firmy, które są użytkownikiem wieczystym gruntu, będą mogły nabyć go na własność; to na razie propozycja.

Posłowie PO proponują, by wszyscy użytkownicy wieczyści, którym to prawo przysługiwało 13 października 2005 r., mogli przekształcić je we własność – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Obecnie przewłaszczać mogą osoby fizyczne i prawne, dysponujące nieruchomościami na cele mieszkaniowe lub rolne. Tej możliwości nie mają, np. firmy posiadające nieruchomości komercyjne.

Autorzy projektu, jak czytamy w „Rzeczpospolitej”, chcieliby zmian dwóch ustaw: z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Posłowie chcą pozbawić prawa wykupu Polski Związek Działkowców, państwowe i samorządowe osoby prawne oraz spółki zagraniczne. Poza tym parlamentarzyści, chcieliby wprowadzenia ograniczenia podwyżek opłat za użytkowanie wieczyste.

Posłowie PiS chcą przekształcenia użytkowania wieczystego we własność (wystarczyłby wniosek). Z kolei ludzie Lewicy chcą przeciwdziałać podwyżką opłat za użytkowanie wieczyste i też przewidują rozkładanie ich na raty. Wszystkie te projekty są po pierwszym czytaniu.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz
Inter-bud Fabryczna - duży
mantra