Galeria Poznański Bałtyk zdobył finansowanie


Umowę podpisali Piotr Lasecki, Wiceprezes Zarządu BGK i Michał Włodarczyk, Prokurent, Sophia Spółka z.o.o.