Kinnarps Polska Sp. z o.o.

Obligacje HB Reavis osiągnęły wartość 30 mln euro

Kompleks biurowy realizowany przez HB Reavis przy ul. Postępu 14 w Warszawie
Kompleks biurowy realizowany przez HB Reavis przy ul. Postępu 14 w Warszawie
Pięcioletnie obligacje wyemitowane na Słowacji przez spółkę HB Reavis zamknęły się na kwocie 30 mln euro. Od listopada 2013 r. spółka pozyskała na rynkach kapitałowych łącznie ponad 63 mln euro.

Ta transakcja potwierdziła dobrą reputację i świetne wyniki HB Reavis, a także wiarygodność spółki jako emitenta. Bez wątpienia przyczyniła się również do zdobycia przez HB Reavis silnej pozycji na słowackim rynku kapitałowym – komentuje Iveta Komáčková Novákova, kierująca działem sprzedaży ds. rynków finansowych w Československá obchodná banka.

 

Obligacje spotkały się z dużym zainteresowaniem inwestorów, a ponad dwukrotne przekroczenie limitu subskrypcji umożliwiło zmniejszenie wstępnych wytycznych cenowych do końcowego spreadu do poziomu 370 punktów bazowych powyżej stopy swapowej. Emisje zostały rozprowadzone wśród ubezpieczycieli (subskrypcja 33 proc. emisji), banków (32 proc.), klientów bankowości prywatnej (19 proc.) i administratorów funduszy (16 proc.).

 

Po skutecznym ubiegłorocznym wejściu na kapitałowe rynki dłużne w Polsce, przeprowadzona transakcja dowodzi, że obrana przez nas strategia rozwoju HB Reavis cieszy się dużym zaufaniem ze strony inwestorów. Emisja obligacji umożliwia nam dalsze różnicowanie źródeł finansowania, poszerzając jednocześnie profil zapadalności zadłużenia Grupy mówi Peter Peter Pecník, szef działu finansowego w HB Reavis.

 

Zobacz także: Trzecia transza obligacji Echo Investment

 

Za emisję obligacji odpowiedzialne były firmy Slovenská sporiteľňa (Grupa Erste) i Československá obchodná banka (Grupa KBC).

 

Skuteczna emisja obligacji udowodniła, że HB Reavis ma dostęp nie tylko do finansowania bankowego, ale i również do kapitałowych rynków instrumentów dłużnych. Pozwoliła też stworzyć bazę inwestorów dla potencjalnych kolejnych emisji. Jednocześnie udowodniono, że mimo ograniczonych rozmiarów i płynności rynku krajowego na Słowacji, debiutujący emitenci mogą osiągać świetne rezultaty w korzystnych okolicznościach, dobierając odpowiednio czas emisji, a także współpracując z bankami, które posiadają wystarczająco dużą bazę inwestorów uważa Tomáš Pavlák, dyrektor Departamentu Skarbu w Slovenská sporiteľňa.

 

Obecnie obligacje wyemitowane przez HB Reavis wprowadzane są na rynek papierów wartościowych w Bratysławie i posiadają stały kupon w wysokości 4,25 proc. rocznie. Termin ich zapadalności upływa w sierpniu 2019 r.

 

HB Reavis jest międzynarodową grupą deweloperską założoną w 1993 roku w Bratysławie, działającą na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) oraz w Wielkiej Brytanii i Turcji. Firma zrealizowała 750 000 mkw. powierzchni biurowej, handlowo-rozrywkowej i logistycznej, a kolejne
875 000 mkw. znajduje się w realizacji lub w procesach przygotowawczych.

 


0.0
Tagi: HB Reavis
Napisz pierwszy komentarz
mantra