PGE Narodowy

Galeria Nowy Świat 2.0 wyrósł spod ziemi


Biurowiec stanowi jeden z elementów rozbudowy i modernizacji Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat”