PGE Narodowy

Galeria Ożywienie Hali Koszyki – prezentacja dziewięciu plansz


Restauracji będą poddane elementy kamienne i stalowe widniejące na wejściu do obu budynków. Każdy zabytkowy detal jest sfotografowany, skatalogowany i opisany, w jaki sposób będzie restaurowany.