bcb wrzesień 2020

GTC chce podnieść kapitał zakładowy

Spółka Globe Trade Centre SA rekomenduje swoim akcjonariuszom podniesienie kapitału zakładowego i emisję do 140 milionów nowych akcji.

Działająca na rynku nieruchomości komercyjnych regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej spółka Globe Trade Centre SA rekomenduje swoim akcjonariuszom podniesienie kapitału zakładowego i emisję do 140 milionów nowych akcji. Kapitał pozyskany tą drogą spółka chce zainwestować w generujący przychody i oferujące wartość dodaną aktywa, a także w budowę wybranych projektów.

 

Pod koniec 2013 roku, aby lepiej wykorzystać pojawiające się na rynku nowe możliwości inwestycyjne, firma GTC dokonała rewizji swojej średnioterminowej strategii. W efekcie tego spółka położy nacisk na tworzenie wartości, poprzez przejęcia aktywów oraz aktywne zarządzanie rosnącym portfelem projektów i aktywów w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, wsparte działaniami deweloperskimi, realizowanymi przy wykorzystaniu posiadanego przez Spółkę banku ziemi.

 

Zarząd GTC, aby realizować podjętą strategię, zarekomenduje swoim udziałowcom zatwierdzenie i udział w zapowiedzianej emisji do 140 milionów nowych akcji z prawem poboru. Nowo pozyskany kapitał posłuży stymulacji wzrostu i rentowności spółki.

 

Starannie wyselekcjonowaliśmy potencjalne aktywa, które chcielibyśmy nabyć lub wybudować, spełniając przy tym nasze rygorystyczne kryteria inwestycyjne. Będziemy nabywać generujące przychody, oferujące wartość dodaną aktywa oraz budować na naszym banku ziemi projekty deweloperskie, które oferują najwyższy zwrot przy ograniczonym ryzyku. Ograniczymy nowe inwestycje do dużych miast w Polsce oraz do stolic regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, tj. Warszawy, Bukaresztu, Budapesztu i Belgradukomentuje Thomas Kurzmann, Prezes Zarządu GTC – Wierzymy, że rynek nieruchomości komercyjnych w połączeniu z obecną polityką fiskalną Unii Europejskiej, zapewniającą niezwykle niskie stopy oprocentowania, tworzy unikalne okazje do przejęć, co umożliwia stabilny wzrost – dodaje.

 

Główny akcjonariusz GTC – Fundusz Lone Star, potwierdził swoje całkowite poparcie dla strategii GTC i planu Zarządu dotyczącego podniesienia kapitału zakładowego. Podniesienie kapitału jest ważne, aby jeszcze bardziej wzmocnić bilans GTC i umożliwić realizację strategii ukierunkowanej na wzrost – powiedział Alexander Hesse, Przewodniczący Rady Nadzorczej GTC. Zgromadzenie akcjonariuszy, podczas którego odbędzie się głosowanie nad proponowaną emisją akcji z prawem poboru, odbędzie się 23 kwietnia 2015 r.

 


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz