Assa Abloy

Galeria Nowoczesny budynek Urzędu Dozoru Technicznego


Elewacja obiektu charakteryzuje się ciemną kolorystyką oraz połeczeniem szkła i aluminium