Assa Abloy

Galeria Nowoczesny budynek Urzędu Dozoru Technicznego


Generalnym wykonawcą inwestycji, wartej 10,9 mln zł netto była firma Skanska