Assa Abloy

Przestrzeń dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

W dniu 9 października br. minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński oraz rektorzy trzech krakowskich uczelni podpisali umowę, która powołała do życia spółkę Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki.

W dniu 9 października br. została podpisana umowa pomiędzy ministrem skarbu Andrzejem Czerwińskim oraz rektorami trzech krakowskich uczelni (Akademii Górniczo – Hutniczej, Uniwersytetu Rolniczego oraz Politechniki Krakowskiej). Zawarta umowa powołała spółkę Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki, która stworzy na terenie Krakowa przestrzeń dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.   

 

Powstanie spółki jest częścią projektu inwestycyjnego „KRK NH2”, który ma na celu przekształcenie terenów poprzemysłowych przekazanych Skarbowi Państwa przez ArcelorMittal Poland, w miejsce stanowiące inkubator polskiej myśli technologicznej. To rewitalizacja nowoczesna – powstanie swoisty inkubator, w którym będą się rodziły i rozwijały innowacyjne technologie, powstaną nowe miejsca pracy, będzie to prawdziwe inteligentne miasto – mówi rektor AGH prof. Tadeusz Słomka.

 

Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki ma za zadanie stworzenie parku technologicznego „KRK NH2”, który zgromadzi centra badawcze, laboratoria wdrożeniowe i biura projektowe przedsiębiorstw. Siedziba spółki znajdzie się w dawnym centrum administracyjnym krakowskiej huty ArcelorMittal.

 

Projekt inwestycyjny „KRK NH2” obejmuje ok. 300 hektarów terenów w Nowej Hucie, które nie są potrzebne do prowadzenia obecnej działalności hutniczej przez ArcelorMittal Poland, takich jak m.in. obszary po stalowni martenowskiej czy walcowni zgniatacz, a także budynki centrum administracyjnego. Do tej pory na tym terenie zainicjowano już działania zmierzające do powstania Centrum Kreatywności i Dizajnu oraz Centrum Konserwacji i Magazynowania.

 


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz