Tork

Zmiany w wynagrodzeniu już od lipca?

Od 1 lipca br. zacznie obowiązywać minimalna stawka godzinowa, która wyniesie 12 zł dla umów zleceń, a także umów o świadczenie usług.

Od 1 lipca br. zacznie obowiązywać minimalna stawka godzinowa, która wyniesie 12 zł dla umów zleceń, a także umów o świadczenie usług. Zmiany mają na celu przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych przez pracodawców. Projekt zmian likwiduje nadużywanie stosowania kilkuzłotowych stawek np. w przypadku zatrudniania pracowników firm ochroniarskich czy sprzątających. To sytuacja nie do zaakceptowania i musimy ją zmienić – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Projekt zmian został właśnie skierowany do konsultacji społecznych.

Obecnie ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę precyzuje zasady jego ustalania jedynie w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Kwestia wysokości minimalnego wynagrodzenia określona jest w stawce miesięcznej. Istnieje możliwość także ustalenie stawki godzinowej dla pracownika w oparciu o wymiar czasu pracy. Obecnie płaca minimalna wynosi 1850 zł.

Według planowanych zmian, minimalna stawka godzinowa będzie obowiązywać w przypadku umów zleceń oraz umów o świadczenie usług, wobec których stosuje się przepisy o zleceniu, z pewnymi wyłączeniami. Stawka minimalnego wynagrodzenia osób fizycznych zatrudnionych na podstawie tych umów wyniesie 12 zł brutto za godzinę. Reguła ta będzie obowiązywać w stosunku do wszystkich umów, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia (wg stawki godzinowej, miesięcznej, tygodniowej itp.).

Według projektu ustawy, uchylony zostanie również przepis dotyczący tego, iż wysokość wynagrodzenia pracownika w pierwszym roku pracy nie może być niższa niż 80 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Po wprowadzeniu zmian prawo do 100 proc. minimalnego wynagrodzenia będzie obejmować wszystkich zatrudnionych, bez względu na staż pracy. Przepisy dotyczące rezygnacji z możliwości różnicowania wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę według stażu pracy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz
mantra