Interbiuro - duży

Program Rozwoju Polski Wschodniej – czas na posumowania

Niemal 2,4 tys. nowych miejsc pracy, pożyczki oraz poręczenia dla 2,9 tys. firm z sektora MŚP, a także nowocześniejsza infrastruktura w 21 szkołach wyższych – to tylko kilka przykładów efektów Programu Rozwoju Polski Wschodniej (PO RPW).

Niemal 2,4 tys. nowych miejsc pracy, pożyczki oraz poręczenia dla 2,9 tys. firm z sektora MŚP, a także nowocześniejsza infrastruktura w 21 szkołach wyższych – to tylko kilka przykładów efektów Programu Rozwoju Polski Wschodniej (PO RPW). Rozliczenia jeszcze trwają, ale już dziś możemy powiedzieć, że zakończyliśmy wszystkie projekty i wykorzystaliśmy blisko 10 mld zł na rozwój Polski Wschodniej – powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Ostatni rok, w którym wdrażano PO RPW, był wymagający nie tylko dla beneficjentów, ale także dla instytucji zaangażowanych w jego realizację. W celu pełnego wykorzystania alokacji należało nadzorować przebieg projektów, a także racjonalnie i sprawnie rozdysponować pojawiające się oszczędności. Dlatego ministerstwo podjęło liczne i co najważniejsze, skuteczne działania. Wskazaliśmy je w programie naprawczym dla funduszy 2007-2013 – zaznaczył wiceminister.

Pod koniec ubiegłego roku wdrożono kolejne, korzystne dla beneficjentów zmiany w wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków. Dodatkowo wolne środki programu zostały przekazane na tzw. instrumenty zwrotne – wydłużono czas trwania projektu dotyczącego udzielania pożyczek i poręczeń mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom.

W grudniu uzgodniliśmy z KE rozszerzenie „podstawy certyfikacji” programu, tj. kwoty wydatków od której Komisja nalicza i wypłaca Polsce środki UE w związku z realizacją programu, o środki przedsiębiorców wniesione do projektów jako wkład własny. Równie istotna była zgoda Komisji na podpisywanie umów o dofinansowanie w 2016 r. Zebraliśmy informacje o inwestycjach spełniających wymogi i kwalifikujących się do refundacji z PO RPW, aby w pełni zagospodarować możliwe oszczędności – podkreślił wiceminister.

Istotną kwestią jest obecnie sprawna realizacja działań dotyczących zamykania PO RPW, czyli m.in. kontrole na zakończenie realizacji projektów czy zatwierdzenie wniosków o płatność końcową.Warto dodać, iż z pomocą PO RPW wybudowano i dokonano modernizacji ponad 70 obiektów, z których korzysta przeszło 110 tys. studentów. Stworzono również ok. 70 nowych kierunków studiów i specjalizacji, a także ok. 300 etatów badawczych. Co wiecej program pozwolił na zawarcie ok. 300 porozumień o strategicznej współpracy między uczelniami i firmami. PO RPW przyczynił się także do wzrostu atrakcyjności gospodarczej makroregionu m.in. poprzez dofinansowanie powstania i rozbudowy 12 parków przemysłowych, naukowo-technologicznych czy inkubatorów. Program pomógł też przygotować ponad 400 ha terenów pod inwestycje, na których swoją działalność ulokowało już 95 firm.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz
Interbiuro - duży
mantra