Wola Retro

Najemcy wolą Wolę?

Jan Jakub Zombirt, Dyrektor w Dziale Doradztwa Strategicznego, JLL
Jan Jakub Zombirt, Dyrektor w Dziale Doradztwa Strategicznego, JLL
Czy Wola stanie się drugim warszawskim Mordorem? Jaka przyszłość czeka najdynamiczniej rozwijającą się dzielnicę biurową w Polsce?

 

Wg szacunków JLL własnym samochodem do pracy przyjeżdża ok. 25 proc. spośród 55 000 osób zatrudnionych w biurach na Woli. Oznacza to, że w badanym rejonie zajmują oni blisko 14 000 miejsc parkingowych. Tymczasem w tutejszych biurowcach jest ich niecałe 10 000, ale część jest zarezerwowana dla przyszłych najemców. W związku z tym obecnie ok. 5, 1 tys. pracowników biur musi szukać miejsc parkingowych przy wolskich ulicach. Parkingi komercyjne oferują 15 000 miejsc, a liczba miejsc nieodpłatnych jest trudna do oszacowania. Warto jednocześnie pamiętać, że z parkingów komercyjnych i niekomercyjnych korzystają również mieszkańcy Woli.

Wg ekspertów JLL w perspektywie następnych kilku lat Woli nie grożą negatywne następstwa braku zrównoważenia rozwoju dzielnicy, które można zaobserwować w rejonie Służewca Przemysłowego. Wynika to m.in. z bardzo dobrej dostępności transportu publicznego, zróżnicowanych funkcji ze znacznym udziałem zabudowy mieszkaniowej oraz silnej lokalnej tożsamości. Nie oznacza to jednak braku wyzwań dla dalszego rozwoju.

Pomimo znacznego pokrycia Woli planami miejscowymi, wciąż brakuje sformułowania spójnej wizji tego jak dzielnica ma wyglądać i funkcjonować za kilka, kilkanaście lat. O ile za pozytywne należy uznać dążenie do równowagi między funkcją biurową i mieszkaniową, to jednak plany miejscowe nie gwarantują powstania spójnej zabudowy, wytworzenia ładu przestrzennego, ani poprawy ogólnej estetyki otoczenia. Bez tych elementów budowa reputacji dzielnicy jako prestiżowej lokalizacji będzie znacznie trudniejsza. Do tego niezbędna jest otwarta współpraca pomiędzy władzami miasta, architektami i urbanistami, biznesem oraz oczywiście mieszkańcami. Teraz jest właśnie czas na tego typu strategiczne decyzje, aby na biznesowej Woli nie zrealizował się scenariusz znany ze Służewca Przemysłowego – podsumowuje Jan Jakub Zombirt.

 


1 Granice biurowej Woli zostały przyjęte za PORF (Polish Office Research Forum. Strefa tzw. Zachodniego Centrum jest ograniczona ulicą Chałubińskiego, Al. Jana Pawła II (z wyłączeniem budynków w zachodniej pierzei), Al. Solidarności, Karolkową (włączając budynki w zachodniej pierzei) oraz Koszykową.

 

  • 1
  • 2

0.0
Napisz pierwszy komentarz
mantra