PGE Narodowy

Inwestorzy sięgają po polisy chroniące budowę

fot. pixabay.com
fot. pixabay.com
Ubezpieczeniem budowy do tej pory byli zainteresowani przede wszystkim generalni wykonawcy. Obecnie jednak coraz częściej również inwestorzy dostrzegają korzyści wynikające z posiadania polisy.

Dotychczas to głównie generalni wykonawcy i podwykonawcy byli zainteresowani zakupem polisy chroniącej budowę. Sytuacja uległa jednak zmianie ze względu na specyfikę ryzyk związanych z rynkiem budowlanym. Obecnie coraz częściej to inwestorzy chcą posiadać takie ubezpieczenie, ponieważ zdają sobie sprawę będą głównymi poszkodowanymi niezależnie od przyczyn ewentualnych szkód i związanych z nimi strat.

Dobra koniunktura na rynku ubezpieczeń powoduje, że programy ubezpieczeniowe pokrywające najważniejsze ryzyka dostępne są w atrakcyjnej cenie. Bardzo często posiadanie odpowiedniej polisy, uwzględniającej ochronę utraconego zysku, jest warunkiem niezbędnym do pozyskania zewnętrznego finansowania inwestycji, w postaci np. kredytu – wskazuje Łukasz Zoń, prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

Co obejmuje polisa?

Dobrze skonstruowany program ubezpieczenia obejmuje ochroną wszystkie strony inwestycji, czyli inwestora, wykonawcę, podwykonawców, dostawców oraz banki i inne podmioty finansujące przedsięwzięcie. Polisą można objąć roboty budowlano-montażowe oraz zabezpieczyć spodziewany przez inwestora zysk, który może ucierpieć w wyniku opóźnień. Można również uwzględnić eksploatację maszyn czy odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich, ryzyka transportowe, spowodowanie szkód środowiskowych, a nawet odpowiedzialność wzajemną między uczestnikami procesu budowy.

Rozwiązaniem ubezpieczeniowym, na które inwestorzy powinni zwrócić szczególną uwagę, jest tzw. formuła Build & Operate, która nie tylko obejmuje proces budowlano-montażowy, ale także pierwszy etap działalności. 

Obecnie coraz większego znaczenia nabierają polisy, które chronią przed szkodami spowodowanymi w wyniku ataku terrorystycznego. Skutki zamachów są co do zasady wyłączone spod ochrony ubezpieczeniowej w ramach zapisów OWU polis majątkowych. Można jednak objąć je ubezpieczeniem, a towarzystwa ubezpieczeniowe już od jakiegoś czasu proponują odpowiednie rozwiązania (jako dodatkowa klauzula do polisy lub odrębna umowa ubezpieczenia).

Zabezpieczeniem można objąć także środowisko naturalne uzupełniając polisę o ubezpieczenie środowiskowe. Wyciek oleju transformatorowego czy awaria klimatyzacji mogą przydarzyć się na każdej budowie, powodując katastrofę ekologiczną. Polisa OC z dodatkową klauzulą obejmującą szkody w środowisku jest w takich przypadkach niewystarczającym zabezpieczeniem, ponieważ zabezpiecza tylko odpowiedzialność sprawcy wobec poszkodowanych. Warto pamiętać, że w przypadku spowodowania zanieczyszczenia środowiska sprawca podlega nie tylko odpowiedzialności cywilnej, ale również administracyjnej związanej z koniecznością przywrócenia środowiska do stanu sprzed szkody. 

 


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz
mantra