Kalwaryjska 33

Galeria Siedziba Bloomberga na miejscu rzymskiej świątyni


Siedziba firmy Bloomberg w Londynie (szkic: Norman Foster)
mantra