Assa Abloy

Większe wydatki na ochronę i obsługę recepcji

Chociaż w 2017 r. koszty eksploatacyjne w biurowcach pozostawały na poziomie podobnym do tego z 2016 r., to jednak można zauważyć wzrost wydatków na ochronę i recepcję.

Jak zauważają eksperci firmy Knight Frank, w 2017 r. koszty eksploatacyjne w biurowcach były na poziomie zbliżonym do tego, jaki został odnotowany w 2016 r. Zwiększył się jednak udział jednej ze składowych kosztów, jaką są wydatki na ochronę i recepcję (z 9,46 proc. w 2016 r. do 12,14 proc. w 2017 r.).

W naszym najnowszym raporcie o kosztach i opłatach eksploatacyjnych ponownie wzięliśmy pod lupę koszty eksploatacyjne w wybranych biurowcach w Warszawie i miastach regionalnych. Największą zmianą rok do roku jest istotny wzrost wydatków na ochronę i recepcję – mówi Magdalena Oksańska, dyrektor działu compliance ds. zarządzania nieruchomościami, Knight Frank. Usługi zaliczane do tej grupy kosztów to obsługa recepcji (zwykle czynnej w godzinach pracy biur), stała obecność pracowników ochrony fizycznej, jak i mobilne patrole interwencyjne.

Od stycznia 2017 roku zmieniły się przepisy dotyczące wynagrodzeń. Wzrosło minimalne wynagrodzenie, jak również podniesiono stawkę za godzinę pracy do 13 PLN. Koszty ochrony, gdzie głównym elementem składowym jest koszt zatrudnienia pracowników zwiększyły się od 20 procent do 40 procent. Nie znaczy to oczywiście, że w każdym obiekcie właśnie o tyle wzrósł koszt ochrony. Dzięki staraniom zarządców nieruchomości i inwestycjom właścicieli w części budynków udało się wprowadzić dodatkowe rozwiązania techniczne, takie jak dodatkowe kamery, bramki, itp. co pozwoliło na optymalizację liczby pracowników ochrony niezbędnych do obsługi nieruchomości, tak żeby ograniczyć wzrost kosztu – mówi Magdalena Oksańska i dodaje: od stycznia 2018 roku znów nieznacznie wzrosło minimalne wynagrodzenie oraz stawka za godzinę pracy. Wydaje się, że ta tendencja będzie się utrzymywała, a co za tym idzie z roku na rok będziemy obserwować nieznaczny wzrost kosztów ochrony.

 

Koszty eksploatacyjne w budynkach biurowych (infografika Knight Frank)

Ekspert firmy Knight Frank twierdzi, że w przyszłości można spodziewać się nasilenia tendencji do rozdzielenia serwisu ochrony i recepcji. Właściciele i zarządcy nieruchomości coraz częściej korzystają bowiem z profesjonalnych firm obsługujących wyłącznie recepcję obiektu. Jest to związanie z większymi wymaganiami względem pracowników recepcji, jak i z potrzebą ograniczenia rotacji recepcjonistek. Oczywiście jest to związane z wyższymi kosztami, ale jednak zapewnia wyższą jakość obsługi.

 


0.0
Tagi: Knight Frank
Napisz pierwszy komentarz