Spowalnia dynamika aktywności inwestycyjnej w Europie

Jak wynika z danych firmy Savills, na europejskim rynku nieruchomości komercyjnych zauważalne jest spowolnienie aktywności inwestycyjnej. Jednak Polska w I połowie br. odnotowała 100-procentowy wzrost wolumenu transakcji.

Wg danych firmy Savills, ponad 97 mld euro wyniósł w I połowie br. wolumen transakcji inwestycyjnych odnotowany na europejskim rynku nieruchomości komercyjnych. Jest to o 5 proc. mniej niż w I półroczu 2017 r., ale jednocześnie o 42 proc. więcej niż wynosi średnia za pierwsze sześć miesięcy w ostatnich 10 latach. Warto jednak zauważyć, że niektóre kraje zanotowały wzrost aktywności inwestycyjnej. Wśród nich wyróżniają się Holandia i Polska, gdzie wzrost w ujęciu rocznym wynosił odpowiednio 176 proc. i 100 proc. Na dalszych miejscach znalazła się Irlandia (94 proc.) oraz Portugalia (35 proc.). 

Dynamika aktywności inwestycyjnej w Europie spowalnia, ale wskaźniki rynkowe nadal napawają optymizmem pomimo ryzyka politycznego. W związku z tym naszym zdaniem obecny cykl może jeszcze utrzymać się przez pewien czas. Inwestorzy zagraniczni i krajowi nadal bardzo interesują się nieruchomościami komercyjnymi w Europie i przewidujemy, że wartość transakcji inwestycyjnych w 2018 roku będzie zasadniczo zbliżona do ubiegłorocznej – mówi Marcus Lemli, dyrektor działu doradztwa inwestycyjnego na Europę w Savills.

Na wysokim poziomie wciąż utrzymuje się zainteresowanie inwestowaniem w nieruchomości biurowe. Przyczyniają się do tego dobre wskaźniki rynku biurowego, czyli niskie stopy pustostanów i wysoki popyt. Dla najlepszych budynków biurowych w COB (Centralnym Obszarze Biznesu) powoli stabilizują się stopy kapitalizacji. Dla obiektów mniej popularnych zlokalizowanych w COB, a także dla atrakcyjnych budynków zlokalizowanych poza COB są one nadal pod silną presją spadkową. Jak zauważają eksperci Savills, średnie stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości biurowych poza COB wynoszą obecnie 4,9 proc. Są one mniejsze niż średnia dla obiektów drugorzędnych w COB (5 proc.). Świadczy to o dużym zainteresowaniu inwestorów najbardziej atrakcyjnymi aktywami.

Europa wciąż przyciąga kapitał zagraniczny. Zgodnie ze średnią z ostatnich pięciu lat przypada na niego aż połowa łącznego wolumenu transakcji inwestycyjnych. W I połowie br. najbardziej aktywni byli inwestorzy z krajów europejskich. W porównaniu z ubiegłym rokiem zmniejszyła się jednak wartość kapitału ulokowanego w nieruchomościach przez podmioty z USA i Azji. 

W Polsce I połowa br. zakończyła się wysokim wolumenem transakcji. Ukształtował się on na poziomie ponad 3,24 miliarda euro. Jak zauważają eksperci Savills, widoczne jest przesunięcie uwagi inwestorów w kierunku sektorów biurowego i magazynowego. W Polsce dynamicznie rośnie udział kapitału spoza Europy (głównie z Azji i Południowej Afryki). W ostatnich miesiącach stopy kapitalizacji na polskim rynku nieruchomości uległy wyraźnej kompresji. Osiągnęły one poziom około 4,75 proc. w przypadku najlepszych nieruchomości biurowych w Warszawie.

Wg prognoz firmy Savills, w najbliższych 12 miesiącach nieruchomości biurowe nadal będą preferowaną klasą aktywów w Europie, chociaż zainteresowanie inwestorów aktywami alternatywnymi i logistycznymi też będzie rosło.

Po bardzo dobrym 2017 roku, z rekordowo wysokim wolumenem transakcji inwestycyjnych na poziomie 5,03 miliarda euro, rynek nieruchomości w Polsce jest na dobrej drodze do kolejnego rekordu i wolumenu powyżej 6 miliardów euro. Sentyment inwestycyjny na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce pozostaje pozytywny. Pomimo zwiększonego ryzyka politycznego, co obecnie nie jest odosobnionym zjawiskiem na arenie europejskiej, wzrost gospodarczy pozostaje wysoki i stabilny. Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce w dalszym ciągu oferuje znacząco wyższy poziom zwrotu z inwestycji w porównaniu do rynków Europy Zachodniej, a solidne fundamenty rynku dają realną szansę na kontynuowanie pozytywnego trendu – mówi Marek Paczuski, zastępca dyrektora działu doradztwa inwestycyjnego Savills w Polsce.

 


0.0
Tagi: Savills
Napisz pierwszy komentarz