Assa Abloy

Czy Polacy są odpowiedzialni w biznesie?

|
W Polsce odnotowano wzrost działań z zakresu CSR
W Polsce odnotowano wzrost działań z zakresu CSR
Raport przygotowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu wykazuje, że nasze firmy coraz częściej stosują dobre praktyki w swoich działaniach.

17. edycję raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” zaprezentowano 28 marca tego roku w Warszawie. Zawiera on podsumowanie prowadzonych przed przedsiębiorstwa dobrych praktyk w 2018 r., których było o 30 proc. więcej niż w latach poprzednich. Od 2012 r. liczba działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu zwiększyła się z niecałych 400 do 1549 zarejestrowanych w zeszłym roku.

W 2018 r. do przeglądu CSR (Corporate Social Responsibility) zgłosiło się 229 firm, w tym aż 60 z nich stanowiły niewielkie, lokalne organizacje. Najwięcej z objętych przeglądem przedsiębiorstw reprezentowało branże finansów, usług i handlu. Obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu. Rezultat ten to składowa wielu czynników. Pojawiają się inicjatywy i regulacje prawne na poziomie międzynarodowym i krajowym skłaniające firmy do większej aktywności na polu CSR – zauważyła Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 

Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki
źródło: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

 

Obszarem, w którym najczęściej stosowano dobre praktyki, była sekcja zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. Odnotowano tu 601 działań przeprowadzonych przez 176 firm. Równie dobrze sytuacja wyglądała w takich dziedzinach jak praktyki z zakresu pracy, środowisko, zagadnienia konsumenckie i ład organizacyjny. Najmniej dobrych praktyk – jedynie 55 – zaobserwowano w kategorii uczciwych działań operacyjnych.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz