EQ2

Galeria Idealne miejsce pracy


Trzy czwarte respondentów jest zdania, że​​ niestandardowy fit-out biura mógłby mieć dobry wpływ na ich produktywność, fot. Arch-Elle