PGE Narodowy

Jakiego przywódcy potrzebuje współczesna Europa?

Relacja

Prof. Manfred Kets de Vries poprowadził panel interaktywny
Uczestnicy panelu Przywództwo przyszłości
21 i 22 marca w Warszawie odbył się Kongres European Executive Forum, podczas którego największe osobowości polityki, biznesu i nauki dyskutowały o kwestii przywództwa.

Organizatorami spotkania byli Executive Club oraz Fundacja Amicus Europae. Wybitni przedstawiciele świata nauki, biznesu i polityki zgromadzili się w Hotelu Sheraton w Warszawie, aby wspólnie dyskutować na temat przywództwa i zarządzania. Wsparcie merytoryczne udzieliły europejskie instytucje naukowe INSEAD i IESE oraz wiodące polskie uczelnie: Szkoła Główna Handlowa, Akademia Leona Koźmińskiego, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej i Uniwersytet Warszawski.

Podczas Kongresu paneliści i słuchacze szukali odpowiedzi na pytanie, jakiej koncepcji  zarządzania potrzebuje współczesna Europa. Zaproszeni do dyskusji liderzy z sektora biznesu, nauki i polityki, przedstawili swoje doświadczenia oraz szukali optymalnych rozwiązań w nieprzewidywalnym otoczeniu rynkowym.

European Executive Forum” zainicjowało regularny cykl spotkań dotyczących najlepszych biznesowych praktyk. Podczas kolejnych wydarzeń przedstawiane będą nowe trendy w zarządzaniu, prezentowana wiedza jednostek dotycząca tematyki przywództwa i nastąpi wymiana doświadczeń.

Pierwszy dzień Kongresu rozpoczął się od powitania, wygłoszonego przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Następnie, w imieniu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, przesłanie do uczestników odczytał minister Olgierd Dziekoński.

Kolejną częścią spotkania była interaktywna prezentacja prof. Manfreda Kets de Vries, Przewodniczącego katedry The Raoul de Vitry d'Avaucourt w INSEAD, Profesora Klinicznego Rozwoju Przywództwa, Dyrektora Centrum Globalnego Przywództwa w INSEAD. Omówił on metody analizy i wspierania kompetencji przywódczych.

Prezydent Kwaśniewski moderował panel pod hasłem „Przywództwo historyczne a przywództwo przyszłości”. Rozmówcami byli trzej premierzy: Giuliano Amato, Premier Włoch w latach 1992-1993 i 2000-2001, José María Aznar, Premier Hiszpanii w latach 1996-2004 oraz Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Premierze RP. Reprezentantem biznesu był Jacek Krawiec, Prezes PKN Orlen, który uzupełniał wypowiedzi polityków o swoje spostrzeżenia.

Następny panel był płynnym przejściem z tła historycznego do teraźniejszości. Odpowiedzi na pytanie „Jakiego przywództwa potrzebuje dziś Europa?” szukali Alfred Gusenbauer, Kanclerz Austrii w latach 2007-2008, prof. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk, Grzegorz Hajdarowicz, Prezes Zarządu Gremi Media, Wydawca „Rzeczpospolitej” i Adam Pieczyński, Członek Zarządu ds. Programów Informacyjnych, Grupa TVN. Całość moderowana była przez prof. Dariusza Rosati, Ministra Spraw Zagranicznych w latach 1995-1997 i Posła do Parlamentu Europejskiego w latach 2004-2009.

Ostatni panel w pierwszym dniu Kongresu poprowadził prof. Alastair Nicholson – Profesor Honorowy Zarządzania w London Business School. Dyskusję aktywnie podjęli zaproszeni goście: Mirosław Bieliński, Prezes Zarządu Energa SA, prof. Jerzy Hausner, Wicepremier w latach 2003-2005, obecnie Członek Rady Polityki Pieniężnej, prof. Piotr Płoszajski, Kierownik Katedry Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej oraz Włodzimierz Kiciński, wiceprezes KGHM Polska Miedź. Rozważali oni „Gdzie się podziali ci wszyscy przywódcy?” i dostrzegli kwestie związane z kryzysem przywództwa.

Merytoryczną część tego dnia zakończyło wystąpienie gościa specjalnego Joschki Fischera – Ministra Spraw Zagranicznych Niemiec w latach 1998-2005. Omówił on globalną wizję zagrożeń i wyzwań, które stoją przed Europą i Unią Europejską.

Wieczorem liderzy biznesu, nauki i polityki spotkali się na uroczystej gali, gdzie mieli okazję zobaczyć występ artystów Studio Buffo.

22 marca prelegenci i słuchacze uwagę zwrócili szczególnie na tematykę przywództwa w biznesie. Pierwszy panel, prowadzony przez  prof. Krzysztofa Obłója, Kierownika Zakładu Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Warszawskiego, dotyczył historycznych koncepcji przywództwa. Doświadczeniami podzielili się również prof. Witold Bielecki, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, prof. Maria Romanowska, Kierownik Katedry Zarządzania w Gospodarce, Szkoła Główna Handlowa, Maciej Filipkowski, Vice President, IT and Mobile Division w Samsung Electronics Poland oraz Zbigniew Krzysztoń, Dyrektor Departamentu Zasobami Ludzkimi, PGNiG S.A.

O globalnym kontekście przywództwa dyskutował moderator prof. Witold Orłowski, Dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz zaproszeni paneliści - Olga Grygier-Siddons, Prezes Zarządu PwC w Polsce, Jarosław Pietras, Dyrektor Generalny Rady Unii Europejskiej, Pedro Pereira da Silva, COO Grupy Jeronimo Martins, Country Manager na Polskę i Portugalię oraz dr hab. Herbert Wirth, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź.

Instygującą kwestię pod hasłem „Koniec świata menedżerów?” podjęli prof. Andrzej Koźmiński, Prezydent Akademii Leona Koźmińskiego oraz Ronald Binkofski, Dyrektor Generalny Microsoft Polska, Aster Papazyan, Dyrektor Generalny Dell Polska, Michał Chałaczkiewicz, Dyrektor Montagu Private Equity oraz dr hab. Radosław Koszewski, Dyrektor Programów IESE.

Wojciech Eichelbergerm, Dyrektor Instytutu Psychoimmunologii poprowadził panel dotyczący „Przewodzenia przy użyciu emocji”. Swoje opinie przedstawili tacy teoretycy biznesu i menedżerowie jak prof. Zbigniew Dworzeck, prof. w Katedrze Zarządzania w Gospodarce Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Linda Hand, Senior Vice President, Head of European Operations Services w Elavon i Paweł Jaguś, Prezes Zarządu Qumak S.A.

Debata podsumowująca, która wywołała olbrzymie zainteresowanie, prowadzona była przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Swoje przemyślenia przedstawili Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Premierze RP, Joschka Fischer, Minister Spraw Zagranicznych Niemiec w latach 1998-2005, Alfred Gusenbauer, Kanclerz Austrii w latach 2007-2008, dr Jan Kulczyk, Przewodniczący Rady Nadzorczej Kulczyk Investments i prof. Krzysztof Obłój, Kierownik Zakładu Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Warszawskiego.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz