Porto Office A Sp. z o.o. logoINTERBIURO logoVastint Poland Sp. z o.o. logoFlowcrete Polska Sp. z o.o. logoAluprof S.A. logoPodium Investment logoKinnarps Polska Sp. z o.o. logoUNIMOR Development S.A. logoAgrobex Sp. z o.o. logoVantage Development S.A. logoINTER-MAR Stanisław Marzec logoNowy Styl Group logoGdańska Fundacja Przedsiębiorczości logoArchicom logoHAVRE Sp. z o.o. logoOlivia Business Centre logoArt-Deweloper Sp. z o.o. logoMIX Biura Sp. z o.o. sp.k. logoARTSERVIS sp. z o.o. logoINTER-BUD logoPrzedsiębiorstwo Budowlane START logoBusiness House logoDom-Bud M. Szaflarski Spółka Jawna logoCity Space logoCOTEX Office Centre logoDEVCO Sp. z.o.o. logoTorus logoTétris Poland logoForbo Flooring Systems Polska logoKontor logoFYI Commercial Consulting logoSpectra Development logoFabryka Mebli Biurowych MDD logoBałtyckie Centrum Biznesu Sp. z o.o. logoWEKTRA HOLDING Sp. z o.o. logo
Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych logo

Unia Rynku Budowlano-Inwestycyjnego zawiązana

Relacja

|
Gospodarze wydarzenia: Marzena Rudnicka, Andrzej Sadowski oraz Andrzej Balcerek
Kongres Założycielski URBI odbył się 2 kwietnia w Ministerstwie Gospodarki
W minioną środę, 2 kwietnia br., przedstawiciele branży budowlanej i inwestycyjnej zebrali się w Ministerstwie Gospodarki, aby uroczyście podpisać deklarację na rzecz odblokowania potencjału sektora. Wydarzeniu towarzyszyły panele dyskusyjne.

Uroczysty odczyt oraz podpisanie deklaracji założycielskiej Unii Rynku Budowlano-Inwestycyjnego miały miejsce w samo południe, w Sali pod Kopułą w gmachu resortu gospodarki. Wysoką rangę spotkania podkreślił swoją obecnością wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński. Wydarzenie uświetnił także swoim wystąpieniem wiceprzewodniczący specjalnej komisji ds. wyzwań politycznych Parlamentu Europejskiego, europoseł ‎Jan Olbrycht, którego wypowiedzi transmitowane były na żywo z Brukseli.

 

W dokumencie znalazły się zapisy o misji URBI, którą jest „wprowadzenie konkurencyjnych i najlepszych w Europie standardów budowlano-inwestycyjnych, a dzięki temu odblokowanie potencjałów całej branży, zawodów i przedsiębiorstw”. Wyszczególniono w nim cele działań Unii na rzecz usprawnienia i zdynamizowania sektora budowlano-inwestycyjnego, m.in. na rzecz tworzenia prostych i jednoznacznych zasad prawa budowlanego, zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych czy ustanowienia spójnej i długofalowej polityki mieszkaniowej.

 

Wśród sygnatariuszy deklaracji znaleźli się przedstawiciele m.in. Centrum im. Adama Smitha, Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, Polskiego Kongresu Drogowego, Stowarzyszenia Producentów Cementu, Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa oraz firmy Rudnicka&Consulting. Właścicielka ostatniego z wymienionych podmiotów - Marzena Rudnicka - była pomysłodawczynią konsolidacji. Jej też na zakończenie uroczystej części wydarzenia wręczono kwiaty w ramach podziękowań za inicjatywę.

 

Podczas kongresu odbyły się także trzy panele dyskusyjne. Podczas pierwsego z nich uczestnicy debatowali, jak branża budowlano-inwestycyjna może rozwinąć polską gospodarkę. Głos zabrali Andrzej Balcerek, Członek Zarządu Stowarzyszenia Producentów Cementu; Andrzej Sadowski, Wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha; Małgorzata Walczak-Gomuła z firmy ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. oraz Andrzej Barański, Członek Zarządu Inicjatywy Firm Rodzinnych. Sporo miejsca w dyskusji poświęcono tematowi roli pasywnego budownictwa. Podkreślano, że może ono przyczynić się nie tylko do ograniczenia strat ciepła, ale także do uniezależnienia się od wschodnich dostawców energii. W rezultacie wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa energetycznego oraz położenie kraju w kontekście gospodarczym i geopolitycznym. Paneliści zgodnie przyznali także, że mimo iż branża budowlana jest kołem zamachowym dla krajowej gospodarki, nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału. Średnie wykorzystanie mocy produkcyjnych w firmach tego sektora oceniane jest na poziomie 65 proc. Według przedstawicieli branży spowodowane jest to głównie ułomnym prawodawstwem, brakiem wzajemnego zaufania pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz niesprawnym funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości w sprawach gospodarczych i sądownictwa administracyjnego.

 

W kolejnej debacie przedstawiciele sektora prywatnego oraz publicznego, w tym m.in. Antoni Mężydło, zastępca przewodniczącego sejmowej komisji gospodarki, katalogowali pomysły i postulaty, które mogą przyczynić się do odblokowania procesów budowlano-inwestycyjnych. Jednoznacznie za podstawę tego procesu uznano przywrócenie zaufania pomiędzy stroną publiczną a prywatną. Akcentowano również duże znaczenie skutecznej współpracy z sektorem finansowym, konieczność racjonalizacji przepisów dotyczących ochrony środowiska, a także współpracy międzyresortowej, która umożliwi sprawniejsze procedowanie nowych inwestycji.

 

Ostatni z paneli miał charakter debaty samorządowej. Poświęcono ją poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jak samorządy i sektor prywatny mogą współpracować w realizacji celów inwestycyjnych. Paneliści dyskutowali głównie na tematy związane z realizacją inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Wymieniali spostrzeżenia dotyczące zarówno udanych projektów PPP przeprowadzonych w ostatnich latach, jak i trudności związanych z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych w praktyce procesu inwestycyjnego. Stronę samorządową reprezentowali wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski oraz wiceprezydent Rzeszowa Marek Ustrobiński. Głos w dyskusji zabrali także Alan Aleksandrowicz - Prezes Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego oraz Wadim Kurpias, partner w warszawskiej kancelarii CMS Cameron McKenna.

 

Na zakończenie spotkania gospodarze wydarzenia: Marzena Rudnicka, Andrzej Sadowski oraz Andrzej Balcerek dokonali podsumowania zebranych podczas debat wniosków i podziękowali wszystkim uczestnikom kongresu. Wyrazili również przekonanie, że wspólna inicjatywa oraz merytoryczne działania środowiska branżowego przyczynią się nie tylko do zmiany i rozwoju sektora budowlanego, ale także całej polskiej gospodarki.


0.0
Napisz pierwszy komentarz
Conrad duży
mantra