Galeria Discovery Networks CEEMEA najemcą w Senatorze


Głównym najemcą budynku jest PKN Orlen