PGE Narodowy

Ogólnopolski Kongres Pożarnictwa

Miasto : Warszawa
Miejsce : Stadion Narodowy
Data : 23.07.2015
Godzina : 08:00 - 15:30
Status : zakończone
Ogólnopolski Kongres Pożarnictwa

Ogólnopolski Kongres Pożarnictwa

23 lipca 2015

Stadion Narodowy w Warszawie

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w największym spotkaniu projektantów, specjalistów i praktyków z zakresu przeciwdziałania pożarom. Podczas kongresu zostaną omówione aktualne normy, wymogi i zmiany w przepisach. Ciekawe prezentacje, pokazy, wykłady połączone z praktycznymi wskazówkami dostarczą specjalistycznej wiedzy  z zakresu przepisów i ich interpretacji.

 

Eksperci Kongresu 2015:

nadbryg. w st. spocz. prof. dr Ryszard Grosset
mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Ogrodnik
mgr inż. Jerzy Ciszewski
mgr inż. Tadeusz Cisek
mgr inż. Aleksander Migut
mgr inż. Józef Seweryn

 

W programie m.in.:

 • specjalistyczne wykłady dla projektantów i instalatorów, wskazanie dobrych praktyk projektowych, omówienie zmian w przepisach i ich interpretacji, błędy montażowe i jak ich unikać;
 • warsztaty techniczne, dobór rozwiązań pod względem technicznym i ekonomicznym, integracja systemów bezpieczeństwa i automatyki budynku, nowości w monitoringu wizyjnym, sygnalizacji pożarowej, systemach detekcji i kontroli dostępu, projektowaniu obiektów ze względu na wymagania przeciwpożarowe, instalacje, sieci i urządzenia, systemy dozoru i kontroli, drogi pożarowe, drzwi specjalne i pożarowe, pożarowe wyłączniki prądu, zawory odcinające, detekcja pożarowa, zasilanie gwarantowane, ochrona serwerowni, wentylacja pożarowa, SUG, zagadnienia formalno-prawne ATEX - Strefy Ex,  konsultacje projektów w trakcie trwania konferencji;
 • dobre praktyki projektowe i odpowiedzialność projektanta;
 • bierne i czynne systemy ochrony przeciwpożarowej;
 • budowa i eksploatacja obiektów, utrzymanie ruchu – funkcjonalność rozwiązań;
 • dobór rozwiązań pod względem technicznym i ekonomicznym;
 • technologia BIM w służbie bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
 • ustawodawstwo - zmiany w przepisach, interpretacje;
 • budowa i eksploatacja obiektów, utrzymanie ruchu;
 • pokazy technik gaśniczych, sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych i jednostek straży pożarnych;
 • symulacje zdarzeń i ewakuacji, pokazy ratownictwa medycznego, ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy;
 • wykłady eksperckie i techniczne, panele dyskusyjne, wystawa wiodących producentów i dostawców rozwiązań i systemów bezpieczeństwa
 • ekspozycja zewnętrzna przed Stadionem Narodowym: prezentacja pojazdów ratowniczo-gaśniczych, pokazy i prezentacje funkcjonowania systemów;
 • przegląd nowości rynkowych;
 • konsultacje z ekspertami, rzeczoznawcami ds. ppoż, prawnikami i doradcami technicznymi;
 • wymiana doświadczeń, testowanie rozwiązań, studium przypadku, przykładowe realizacje;
 • konfrontacja spostrzeżeń nt. najnowszych technologii i rozwiązań branżowych;
 • konsultacje i opiniowanie projektów, fachowe doradztwo;
 • imienny certyfikat podpisany przez ekspertów konferencji;
 • panele dyskusyjne;
 • konkursy i losowanie nagród;
 • przerwy kawowe.

 

Do udziału w Kongresie zapraszamy wszystkie osoby i firmy związane z branżą, m.in.:

 • środowiska projektowo-wykonawcze,
 • inwestorów,
 • architektów,
 • kierowników budów
 • przedstawicieli Komend PSP i OSP,
 • władze samorządowe,
 • środowisko pożarnicze,
 • osoby i firmy związane z ochroną ppoż, ratownictwem, elektroenergetyką i szeroko rozumianym bezpieczeństwem obiektów,
 • osoby uczestniczące w procesie planowania, projektowania, przygotowywania i realizacji inwestycji,
 • osoby zajmujące się nadzorem obiektów pod względem bezpieczeństwa pożarowego i elektroenergetycznego.


Udział w kongresie jest bezpłatny.

Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej: kongrespozarnictwa.pl.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz