Assa Abloy

Kongres Pożarnictwa FIRE 2017

Miasto : Warszawa
Miejsce :
Data : 27.07.2017
Godzina : 08:00 - 17:00
Status : zakończone
Kongres Pożarnictwa FIRE 2017
27 lipca 2017 Dzień z Bezpieczeństwem Pożarowym na PGE Narodowym. Zarezerwuj swój czas!

 

POKAZ SLRR Mitsubishi L200 i GĄSIENICOWEGO POJAZDU AMFIBIJNEGO

Bogatą ofertę podczas tegorocznego wydarzenia zaprezentują m.in. CNBOP-PIB, WIPOS POLTECHIKA ŁÓDZKA oraz 4 pracownie Wydziałów SGSP, m.in. z dziedzin BHP i CBRN w tym ofertę naukowo-badawczą ze szczególnym uwzględnieniem dochodzeń popożarowych, aparaturę pomiarową i innowacyjne sprzęty i urządzenia. Na wystawie SGSP ponadto do nabycia będą najnowsze publikacje i Wydawnictwa SGSP. Całość uatrakcyjni sprzęt i prezentacja samochodów pożarniczych udostępnionych na czas kongresu przez SGSP m.in. SLRR Mitsubishi L200, quad oraz gąsienicowy pojazd typu amfibia Gamma 1000.  Sprzęt i wyposażenie dla służb mundurowych zaprezentują m.in. PROTEKTOR, KZPT KALISZ, SGSP, SUPRON 3, BOXMET czy KADIMEX.

WARTE UWAGI TEMATY KONGRESU

Wartym uwagi będzie wykład przedstawiciela sektora ubezpieczeń nota bene roli technicznych systemów zabezpieczeń w procesie zarządzania ryzykiem w ubezpieczeniach. Współpracy automatyki pożarowej z działaniami straży pożarnej w budynku użyteczności publicznej. Oceny bezpieczeństwa pożarowego budynku za pomocą multisymulacji. Konserwacji stałych urządzeń gaśniczych wodnych tryskaczowych. Ograniczeń czynników ryzyka i ich znaczenia w występowaniu zdarzeń pożarowych czy zmian w warunkach bezpieczeństwa pożarowego dla budynków. Integracji wentylacji pożarowej z systemami gaśniczymi oraz detekcji pożarowej z sygnalizacją pożarową. pożarowej. Systemów wizyjnych. Zasad projektowania, doboru, i montażu stacjonarnych systemów detekcji, pomiarów i monitoringu gazów w przestrzeniach zagrożonych wybuchem lub niebezpiecznym stężeniem innych gazów to jedne ze stałych punktów konferencji. Wykorzystanie wizualizacji do prezentacji zagrożeń pożarowych i automatycznych, bezobsługowych systemów gaśniczych, aspekty skutecznej ewakuacji na którą wpływ ma m.in. zrozumiałość komunikatów to jedynie początek długiej listy omawianych tematów podczas kongresu. Na amatorów nowych technologii czeka natomiast demonstracyjny pokaz działania systemów gaśniczych. Uczestnicy będą mogli zasięgnąć porad i konsultacji z zakresu prawa budowlanego, dochodzenia odszkodowań, finansowania inwestycji oraz dobrych praktyk w zakresie projektowania i montażu systemów.

DEBATA EKSPERTÓW

Podsumowaniem wydarzenia będzie DEBATA 7 ekspertów Rady Programowej na temat "Współczesne wyzwania, organizacja i zmiany w warunkach ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Jak zapobiec poważnym awariom i pożarom w przyszłości”. Głos w debacie zabiorą m.in. dr AGNIESZKA GAJEK CIOP-PIB, nadbryg. w st. spocz. dr prof. nzw. RYSZARD GROSSET - Szkoła Główna Służby Pożarniczej, dr inż. DARIUSZ RATAJCZAK, dr inż. DARIUSZ GOŁĘBIEWSKI PZU LAB.

W trakcie DEBATY poruszone zostaną kwestie związane z:

  • Rolą projektanta, rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż i ubezpieczyciela w procesie inwestycyjnym

  • Przyczyny i skutki pożarów,  szacowanie ryzyka w w/w zakresie – praktyka krajowa i trendy światowe

  • Wpływie zamian w wymaganiach ochrony przeciwpożarowej dla budynków na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 12 kwietnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – po wszystkich uzgodnieniach

  • Rolą i znaczeniem scenariuszy pożarowych oraz problemami w ich sporządzaniu

  • Analiza przypadku: przyczyny i skutki pożaru i poważnej awarii rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach (-czy stać nas na luksus zapomnienia?)

  • Analiza przypadku: Tragiczny w skutkach pożar londyńskiego wieżowca Grenfell Tower – gdzie popełniono błędy, jakie warunki należy spełnić aby zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości?

  • Roli i miejscu ubezpieczyciela w kształtowaniu bezpieczeństwa pożarowego już na etapie projektowania

  • Problemach z wypłatą odszkodowań w świetle nowych zaleceń Polskiej Izby Ubezpieczycieli

KORZYŚCI Z UDZIAŁU:  DOWIEDZ SIĘ DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONGRESIE? 

PEŁEN ZAKRES TEMATÓW PORUSZANYCH W BIEŻĄCEJ EDYCJI: LINK 

Poznaj program i nowości tegorocznej edycji KONGRESU POŻARNICTWA FIRE|EXPO 2017 wejdź na www.fire-expo.pl/ / www.firecongress.pl

Udział w kongresie jest całkowicie BEZPŁATNY! Zarezerwuj swój czas! Zarejestruj się na http://fire-expo.pl/rejestracja/ i odbierz bezpłatne zaproszenie. Dostępni jesteśmy również pod numerem telefonu 22 678 58 25, 517 756 866, 507 501 131 lub e-mail: biuro@dndproject.com.pl)

Rejestracja potrwa do wyczerpania się miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy uczestnik otrzyma MATERIAŁY EDUKACYJNE!

 

  • 1
  • 2

0.0
Tagi: DND PROJECT
Napisz pierwszy komentarz