PGE Narodowy

Galeria Najpiękniej oświetlona elewacja znajduje się w Łodzi


Nagrodzony efekt został uzyskany dzięki technikom zwielokrotniającym odbicie światła.
mantra