Giant

Rozmawiano o atrakcyjności Wrocławia

Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Wrocławski
Jakie sektory gospodarki są priorytetowe dla Dolnego Śląska? Czy region ten sprzyja lokowaniu inwestycji? O tym dyskutowano podczas seminarium organizowanego przez partnerów inicjatywy „Invest in Wroclaw” – Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, JP Weber i HRK.

Seminarium „Dolny Śląsk i aglomeracja wrocławska jako miejsce inwestycji” odbyło się 16 lutego w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia. Odwiedziło je ponad 60 osób – pojawili się zarówno reprezentanci firm działających na wrocławskim rynku, jak i przedstawiciele władz miasta czy instytucji otoczenia biznesu. Najważniejszą częścią spotkania okazało przedstawienie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród kilkudziesięciu inwestorów z Dolnego Śląska oraz omówienie analiz sektorowych.

 

Dolny Śląsk i aglomeracja wrocławska to atrakcyjna lokalizacja dla wielu przedsiębiorców, którzy już prowadzą, rozbudowują lub planują swoje inwestycje. Przy podejmowaniu wielu decyzji niezbędna jest jednak odpowiednia wiedza i znajomość rynku. Z tego powodu postanowiliśmy, z jednej strony przeprowadzić badania ankietowe wśród inwestorów, a z drugiej, wykorzystując nasze doświadczenie, stworzyć zbiorcze opracowania branżowe. Mamy nadzieję, że będą one stanowić kompendium wiedzy na temat naszego regionu – mówił Jędrzej Piechowiak, Partner JP Weber.

 

Warto podkreślić również fakt, iż sporządzone przez partnerów Invest in Wroclaw analizy są pierwszymi tak szeroko przeprowadzonymi badaniami dla naszego regionu – dodał Łukasz Czajkowski, Dyrektor Centrum Wspierania Biznesu w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Ocena atrakcyjności inwestycyjnej

 

Atrakcyjność aglomeracji oceniono na podstawie ankiet, przeprowadzonych wśród ponad 30 inwestorów, zarówno z sektora produkcyjnego, jak i usługowego, tak o polskim, jak i zagranicznym kapitale. W ramach badań rozpatrywano ważność 18 czynników atrakcyjności inwestycyjnej. Okazało się, że do najważniejszych aspektów, które inwestorzy rozważali przy podejmowaniu decyzji o lokowaniu inwestycji we Wrocławiu należały: wielkość i jakość zasobów pracy, znajomość języków obcych, poziom bezpieczeństwa powszechnego i koszty pracy. Propozycje działań, które pomogłyby zdynamizować rozwój aglomeracji, to w opinii ankietowanych: poprawa dostępności infrastruktury transportowej i połączeń telekomunikacyjnych i rozwijanie kadry pracowników na terenie aglomeracji. Do głównych konkurentów Wrocławia na etapie podejmowania lokalizacji inwestycji zaliczono Warszawę, Kraków, Poznań oraz Pragę.

 

Uczestnikom seminarium zaprezentowano raporty, dotyczące najbardziej rozwijających się sektorów w regionie Wrocławia: motoryzacji, elektroniki, chemii, farmaceutyki, inżynierii mechanicznej, sektora spożywczego, a także branż IT i BPO, które mają stosunkowo młodą, choć w ostatnich latach dość dynamiczną historię, o czym świadczy chociażby sam fakt wzrostu zatrudnienia, np. w sektorze BPO w przeciągu dwóch lat 2012-2014 zatrudnienie wzrosło o 68 proc.


0.0
Tagi: Wrocław
Napisz pierwszy komentarz