Wrocław - , 5000.00m2

Wrocław,

Sprzedaż
Powierzchnia : 5000 mkw.
Cena : 6000000
Komercjalizacja
Koloseum Nieruchomości
87-100 Toruń
Grudziądzka 107 / CUK 2pt.
Kontakt
zobacz kontakt
  • www.koloseum-nieruchomosci.pl
  • 607 414 545
  • biuro@koloseum-nieruchomosci.pl
zapytaj o ofertę
Inne oferty firmy

Do sprzedania działka wraz z budynkami Biurowo-magazynowo-produkcyjnymi Obecnie na terenie działa kilka firm które wynajmują powierzchnie do swojej działalności. Obiekt znajduje się w przemysłowej dzielnicy Wrocławia w koło są bardzo duże zakłady przemysłowe. Bardzo dużym plusem jest

Do sprzedania działka wraz z budynkami Biurowo-magazynowo-produkcyjnymi Obecnie na terenie działa kilka firm które wynajmują powierzchnie do swojej działalności. Obiekt znajduje się w przemysłowej dzielnicy Wrocławia w koło są bardzo duże zakłady przemysłowe. Bardzo dużym plusem jest linia kolejowa przebiegająca na tyłach nieruchomości można podłączyć bez problemy transport kolejowy. ( infrastruktura kolejowa istnieje ). Bardzo dobrze skomunikowane kilka linii tramwajowych i autobusowych. Jest to bardzo duży plus dla inwestorów szukających miejsca pod zakład produkcyjny lub biurowo magazynowy. Opis Działka ma 5000 mÂ2 Budynki warsztatowo - biurowy o powierzchni 848 mÂ2 Budynek warsztatowo - biurowy o powierzchni 323 mÂ2 Budynek warsztatowo - biurowy o powierzchni 133,47 mÂ2 Na ternie całego obiektu znajduje się magazyny oraz warsztatu ( posiadamy dokładny metraż informacja u agenta nieruchomości ). Miejsca na 20 samochodów osobowych. Teren ogrodzony i strzeżony. Na terenie jest też suwnica 3 tony Wszystkie nie zbędne informacje co dokumentacji oraz zagospodarowania przestrzennego na tej inwestycji w rejonie są w biurze pośrednika nieruchomości. Istnieje możliwość wykupu połowy działki połowy działki Jako pośrednik z doświadczenia wiem że tego typu, inwestycje są bardzo opłacalne zwłaszcza przy wynajmie, na warsztaty oraz magazyny takich obiektów we Wrocławiu brakuje dlatego cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Zapraszam na prezentacje Inwestycja oddana do użytku: 2001 Strona świata: wschodnio-zachodnie-południowe Typ nieruchomości: Działka Przemysłowo - inwestycyjna Wraz z zabudową Cenna mieszkania: podlega negocjacji. Do państwa dyspozycji posiadam także inne oferty mieszkań oraz lokali usługowych zarówno z rynku wtórnego jak i pierwotnego. Zapraszam na prezentacje. Sebastian Szmatloch tel. Zobacz kontakt883 714 222 e-mail : Zobacz kontaktsebastian.koloseumwroclaw@gmail.com ul. Sudecka 74/7 kod. 53-129 Wrocław W ofercie posiadamy również prawie 130 inwestycji deweloperskich w różnych lokalizacjach, w różnych fazach budowy, wszystko w jednym miejscu ! BEZPŁATNE DORADZTWO KREDYTOWE w kilkunastu bankach, fachowo, kilkunastoletnie doświadczenie Więcej naszych ofert na stronie: www.koloseum-nieruchomosci.pl Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje dotyczące oferowanych obiektów były możliwie dokładne, kompletne i aktualne. Ze względu jednak na fakt, iż informacje te pochodzą od osób trzecich i nie zawsze dają się zweryfikować, firma KOLOSEUM NIERUCHOMOŚCI nie ponosi odpowiedzialności za aktualność i stan techniczny przedstawionej. ENG To sell a plot of land with office, warehouse and production buildings Currently, there are several companies operating in the area that rent space for their activities. The facility is located in the industrial area of ​​Wroclaw in the circle are very large industrial plants. A very big plus is the railway line running on the back of the property can be connected without problems railway transport. (railway infrastructure exists). Very few bus and tram lines are very well connected. This is a very big plus for investors looking for a place for a production or office and warehouse facility. Description The plot has 5000 mÂ2 Workshop and office buildings with an area of ​​848 mÂ2 A workshop and office building with an area of ​​323 mÂ2 A workshop and office building with an area of ​​133.47 mÂ2 In the area of ​​the entire facility there are warehouses and a workshop (we have the exact information about the real estate agent). Places for 20 passenger cars. The area is fenced and guarded All unnecessary information as documentation and zoning for this investment in the area are in the real estate broker's office. It is possible to buy half of the plot of land half of the plot As an intermediary, I know from experience that investments of this type are very profitable, especially when renting, for workshops and warehouses of such facilities in Wrocław, therefore they are very popular. I invite you to presentations The investment put into use: Page of the world: east-west-south Property type: Industrial and investment plot Precious apartment: negotiable. At your disposal I also have other offers of apartments and service premises from both the secondary and primary market. I invite you to presentations. Sebastian Szmatloch tel. Zobacz kontakt883 714 222 e-mail: Zobacz kontaktsebastian.koloseumwroclaw@gmail.com ul. Sudecka 74/7 code. 53-129 Wrocław We also offer nearly 130 development projects in various locations, at various construction phases, everything in one place ! FREE CREDIT CONSULTING in over a dozen banks, expertly, several years of experience More of our offers on the website: www.koloseum-nieruchomosci.pl This information does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code. We make every effort to ensure that the information on the offered facilities is as accurate, complete and current as possible. However, due to the fact that this information comes from third parties and can not always be verified, KOLOSEUM NIERUCHOMOŚCI is not responsible for the current and technical condition of the presented. Numer licencji pośrednika odpowiedzialnego za ofertę: 19837 Ogrzewanie: C.O. gazowe
mantra