TORK triboard

Galeria Grupa Waryński aranżuje biura PGZ


Nową siedzibę PGZ podzielono na dwie części – zamkniętą oraz otwartą z wyodrębnionymi pomieszczeniami tj. biblioteką czy pomieszczeniem pracy kreatywnej, fot. Bartosz Syta
mantra