PGE Narodowy

Galeria Druga młodość fabryki


Centrum Biznesowe Kopcińskiego w Łodzi otrzymało w 2010 r. tytuł Modernizacji Roku.