PGE Narodowy

Galeria Wołoska 24 z zielonym certyfikatem


Zakończenie rozpoczętej w sierpniu 2014 roku budowy planowane jest na koniec I kwartału 2016 roku