Kalwaryjska 33

Galeria Siedziba Bloomberga na miejscu rzymskiej świątyni


Siedziba firmy Bloomberg w Londynie (fot. James Newton)
mantra