Giant

Galeria Gdzie inwestować? W stolicy, czy w regionach?


Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Prezydenta Miasta Poznania